Bidden en een rekening betalen

Jaren geleden. We zaten naast elkaar in de kerk. Hij uit het buitenland weggevlucht, ik werkzaam in een opvangcentrum. De kerk was vlakbij. Meestal gingen we op zondag naar de avonddienst. Waar de preek over ging, weet ik niet meer. Wat we zongen weet ik nog wel. We zongen psalm 56 vers 4: “Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard’; mijn tranen hebt G’in uwen fles vergaard; Is hun getal niet in Uw boek bewaard? Niet op Uw rol geschreven?…” Het greep me aan. God weet ervan. Ik weet niet meer of ze daar toen nog op hele noten zongen. Ik hoop het. Dan wordt zo’n psalm een roep, een schreeuw. Zullen ze in die stadskerk afgelopen zondag op Wereldvluchtelingendag voor de vluchtelingen gebeden hebben? Vast wel.

Bidden is een wapen, een kracht. Bidden is een katalysator. Van bidden ga je werken. Als bidden geen vervolg krijgt, dan is je gebed niet oprecht geweest. Gewoon te goedkoop. De wereld heeft zijn ‘Wereldvluchtelingendag’, de kerk heeft zijn ‘Week van gebed voor de vluchtelingen’. Stichting Gave heeft er een kleine gids voor uitgegeven. Vandaag gaat het over een Iraans jongetje van 7 jaar dat samen met zijn christenouders al twee jaar wacht. Wat is het goed voor ons om ons even een week lang te concentreren op dat grote vluchtelingenprobleem. Bidden voor al die vluchtende en wachtende mensen.

Er is beweerd dat elke generatie geconfronteerd wordt met een of meer grote problematieken. Hoe zullen ze erop reageren? Het vluchtelingenprobleem is duidelijk ons probleem. Wat gaan we doen? Goedkope oplossingen zijn niet voorhanden. We hebben het over een immens probleem, waar niemand een oplossing voor lijkt te hebben. Het heeft zoveel kanten dat het eigenlijk alleen met behulp van zo’n beetje iedereen opgelost zou kunnen worden. Dat soort samenwerking is niet de sterkste kant van onze gemeenschappen. Zeker niet van de internationale gemeenschap. Alles lijkt gedoemd te verzanden.  

Misschien is dit grote probleem alleen op te lossen door het klein te maken. Wat kan ík in míjn omgeving doen? Gewoon allemaal kleine particuliere initiatiefjes. Dat heeft veel voordelen. Het blijft overzichtelijk, er is een directe betrokkenheid en je hoeft niet ver te gaan. In ons dorp hebben we om goed te kunnen helpen een kleine stichting opgericht. Onder andere om geldzaken verantwoord te laten verlopen. 

We doen wat onze hand vindt om te doen en dat is niet weinig. Een paar berichtjes van de afgelopen week. Een appje van een alleenstaande vrouw in een ingewikkelde procedure. “Mag ik u vragen misschien kunt u helpen met mijn medicijnenrekening van ziekenhuis. Ik kan dat niet, en heb met hulp nodig. Sorry voor mijn vraag.” Het gaat niet om een erg groot bedrag. Maar we weten hoe verstikkend zoiets kan worden. Zulke rekeningen kunnen je leven volledig gaan beheersen. Er komen aanmaningen, er volgen boetes, dreiging met deurwaarders enz. Directe hulp is nodig. 

Nog een appje. Het betreft een alleenstaande hardwerkende jongen die nu wegens gezondheidsklachten in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Een vrijwilligster die veel contact met hem heeft bericht: “Vanmiddag met een vriend bezig geweest huis schoon te maken. Morgen gaan we met een paar andere vrienden verder. Om het weer lekker fris in huis te krijgen zoek ik nog een schilder die de binnen kozijnen en deuren wil verven…” Het gaat over ‘kleine grote dingen’ die eigenlijk iedereen kan doen. Wat nodig is, zijn open harten en gevouwen handen. Je kun je nog even aansluiten bij die gebedsweek.

Voor meer informatie over de Vluchtelingen gebedsweek zie https://www.gave.nl