Verkrachting hoort bij studentenleven

Een op de negen Nederlandse studentes wordt tijdens de studietijd verkracht, blijkt uit een onderzoek van Amnesty International. Bij zulk nieuws moet je eigenlijk de vlag halfstok hangen. 

Jonge vrouwen zijn niet veilig. De gevolgen daarvan zijn verstrekkend. Het is niet voor niets dat verkrachting regelmatig ingezet wordt als oorlogswapen. Het is vernietigend. Vaak ervaren slachtoffers hun leven lang de gevolgen. Lichamelijk kunnen vrouwen verwond raken, geslachtsziekten krijgen of ongewenst zwanger worden. Maar de psychische gevolgen zijn vaak verstrekkender. Schaamte, verlies van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen, zelfhaat, angst, depressie, en het knagende onrecht dat in 99 procent van de gevallen de dader geen consequenties hoeft te verwachten. Verkrachting is een zeer ernstig misdrijf dat diepe sporen nalaat. 

Gelijksoortig nieuws kwam vandaag uit het Verenigd Koninkrijk. Daar worden ongewenste seksuele handelingen als zo normaal gezien door leerlingen van 11-18 jaar, dat het niet eens meer bij ze opkomt om er melding van te maken. 80 procent van de meisjes en 40 procent van de jongens wordt er af en toe tot vaak mee geconfronteerd. Ze worden onder druk gezet naaktfoto’s te sturen, worden betast of gezoend in de schoolbussen en in de gangen, er wordt onder rokken gefilmd, jongens delen naaktfoto’s van meisjes op school met elkaar, de lijst is eindeloos. En dit zijn kinderen. Dat er een link is tussen zulke misdragingen op middelbare scholen en verkrachtingen op universiteiten lijkt niet vergezocht.

Aan de buitenkant is West-Europa een geweldige plek voor vrouwen. Ze hebben gelijke rechten, toegang tot onderwijs en kunnen hoge posities in de maatschappij bekleden. De emancipatie is een eind gekomen. Maar waar het ene onrecht bestreden wordt, steekt het andere de kop op. 

Een van de gevolgen van de zondeval werd samengevat in die onheilspellende boodschap aan Eva, ‘hij zal over u heersen’. Dit was niet Gods bedoeling voor mensen, en is zeker geen ideaal om naar te streven in kerk een samenleving. Het komt uit de put van de hel. Voor de zondeval was er geen overheersing. Man en vrouw leefden in harmonie. Na de zondeval ging het recht van de sterkste gelden. 

Deze zondige neiging zit ingebakken in de hele geschiedenis van de mensheid tot nu toe. Geen feministische golf kan er een eind aan maken. Het is als onkruid trekken. Je moet het blijven doen, maar altijd komt het ergens anders weer op. Je kunt nooit denken dat je er nu wel eens klaar mee bent. 

Waar de wet de rechten van vrouwen steeds meer beschermde, en gelukkig maar, vond dit oeroude kwaad andere wegen. Naar mijn mening is de alles doortrekkende aanwezigheid van pornografie een van de belangrijkste redenen dat de lichamen van vrouwen en meisjes niet meer geëerd worden. Kinderen die al ruim voor de puberteit regelmatig zien hoe lichamen van vrouwen misbruikt en uitgebuit worden, kunnen wellicht nooit een gezonde verhouding met het andere geslacht ontwikkelen.  

De zogenaamde seksuele bevrijding van vrouwen heeft uiteindelijk vooral het belang van de mannen gediend. Het nam een natuurlijke terughoudendheid en maatschappelijke bescherming weg die uitgebuit is door de sterkste. Vrouwen en meisjes betalen de prijs. De psychische verwonding van misbruik en seksuele dwang zal hun bloei belemmeren. 

Onder ons mag het niet zo zijn. In Gods koninkrijk is geen ruimte voor overheersing van de ene sekse door de andere. Daar wordt wat kwetsbaar is geëerd en beschermd. En kunnen mannen en vrouwen samen bloeien.