Bid niet voor de overheid!

Hoe kun je Gods Woord zo effectief mogelijk ontkrachten? Door ‘nieuwe openbaringen’ die de Bijbel overstijgen of ‘uitleggen’. Je ziet dat terug bij elke sektarische beweging met een ‘nieuwe leer’. Het ontmaskeren van zo’n nieuwe leer die een ‘profeet’ claimt direct van God ontvangen te hebben, zet per definitie ook vraagtekens bij de integriteit van deze persoon. En daar schrikken velen tegenwoordig voor terug. ‘Je moet elkaar toch accepteren in Christus?!’

“Moet je voor de overheid bidden, ook als die geleid wordt door Joe Biden?” Dit is nu een actuele en controversiële vraag onder gelovigen in Amerika. Velen zien Biden als de personificatie van het kwaad. Een deel van de evangelische leiders erkent nu de verkiezingsoverwinning van Biden en roept op tot gebed voor hem, ondanks – of juist vanwege – hun zorg over zijn beleid. Gods Woord gebiedt ons immers om te bidden voor de overheden, omdat zij door God zijn aangesteld (1 Tim. 2:2, Rom. 13:1).  

“Helemaal fout,” zeggen veel charismatische profeten. Zieneres Kat Kerr claimt op grond van haar gesprekken met God dat je tegen Gods wil ingaat als je voor Biden bidt. ‘Profeet’ Hank Kunneman bevestigt dat. “Bidens presidentschap is immers onrechtmatig.” Kunneman geeft met de regelmaat van de klok boodschappen van God door in de eerste persoon enkelvoud en suggereert daarmee goddelijke autoriteit voor zijn leringen. 

Of het nu Joseph Smith die met het ‘Boek van Mormon’ naast de Bijbel een nieuwe religie schiep, of charismatische profeten die de hemel bezoeken en daar nieuwe openbaringen of ‘juist Bijbeluitleg’ van God ontvangen, zij vallen onder diezelfde categorie waar Jezus voor waarschuwde: valse profeten en misleiders. Maar velen kijken liever weg, want zulke aanklachten zijn lastig en brengen scheiding. 

Door Bijbelse toetsing buiten spel te zetten als liefdeloos, dringen allerlei exotische en gevaarlijke leringen ongehinderd de evangelische beweging binnen. Gelovigen kunnen vrij shoppen en uitkiezen wat past bij hun verwende gehoor. De gezonde leer voldoet niet meer. Ze verlangen naar iets nieuws, naar meer. En er is genoeg. Petrus waarschuwde al dat er dwaalleraren zouden komen die ons als koopwaar zouden behandelen (2Petr. 2:2-30). Zij zien een gat in de markt en bieden ons boeken, seminars en video’s vol beloftes van voorspoed, gezondheid en macht, in ruil voor ons geld. Zij suggereren een ultieme ‘waarheid’ – een toversleutel – te hebben ‘ontvangen’ die ons geluk kan garanderen. Veel argeloze gelovigen worden verblind door hun valse claim van goddelijke autoriteit. Zij hebben niet in de gaten dat Gods Woord wordt verdraaid en vervangen. Veel gemeenteleiders staan erbij en kijken ernaar.

In Openbaring 2 verwijt Christus de liefdevolle en ijverige leiders van de Thyatira-gemeente, dat zij de ‘profetes’ Izebel laat begaan. Is dat niet een beeld van onze tijd? Izebel komt met bovennatuurlijke kennis over de ‘diepten van satan’. Door middel van die nieuwe leringen haalt zij gemeenteleden over God ongehoorzaam te zijn. Door te luisteren naar nieuwe openbaringen van moderne zelfverklaarde profeten, die claimen allerlei duistere geheimenissen te doorgronden, lopen velen in onze tijd hetzelfde gevaar.