Manipulerende bangmakerij

De coronapandemie is een complot van de antichrist en het vaccin een opmaat naar het teken van het beest. Met deze op hol geslagen uitleg van Openbaring 13 heeft evangelist Jaap Dieleman bijna alle landelijke dagbladen gehaald. Het wekt de spotlust op bij niet-gelovigen en plaatsvervangende schaamte bij christenen die hun Bijbel kennen, maar het is koren op de molen van complotdenkers – waaronder helaas ook misleide gelovigen. En bij sommige christenen geeft het verwarring en angst.

De laatste jaren komt er een stroom van nieuwe openbaringen en speculatieve Bijbeluitleggingen op gelovigen af. ‘Hoe buitenissiger, hoe geestelijker’ lijkt het criterium voor onderscheid te zijn. Vandaar wellicht dat sommige gelovigen vatbaar blijken voor de complottheorieën die over komen waaien uit Amerika. De website van Jaap Dieleman laat zien dat hij zich verwant weet aan dezelfde valse profeten die er zo naast zaten in de voorspelling van Trumps ‘verkiezingsoverwinning’ en meegingen in complotideeën rond de coronapandemie. 

Dieleman ziet die pandemie als een directe strategie van de duivel om mensen naar de antichrist te drijven. Volgens hem zal het weigeren van vaccinatie leiden tot vervolging en zelfs executie, en zal vaccinatie uiteindelijk leiden tot het accepteren van het teken van het beest. Deze tactiek van bangmakerij maakt een deel van Dielemans lezers manipuleerbaar en verhindert een nuchtere en Bijbelse toetsing van zijn beweringen. Maar wat te denken van de verwarring die het kan veroorzaken onder zwakke en oude gelovigen die zich al hebben laten vaccineren! 

Een discussie in het licht van de Bijbel over ethische kwesties rond het vaccin zou een legitieme zaak zijn. Er is echter geen enkele Bijbelse grond om de huidige pandemie te interpreteren als een misleiding van de antichrist. Voor Dieleman is de coronapandemie – die zeker niet de eerste epidemie in de geschiedenis is – een inleiding tot de eindtijd. 

Is er dan niet zoiets als een eindtijd? Jazeker, de Here Jezus sprak daar nadrukkelijk over. Maar waar Dieleman waarschuwt voor het accepteren van een door de antichrist ontwikkeld vaccin, waarschuwt Jezus voor de gevolgen van een zondige levenswandel en voor het laatste oordeel. Waarschuwingen kunnen heel Bijbels zijn. ‘De vreze des Heren het begin der wijsheid’, maar aangeprate angst door oneigenlijk Bijbelgebruik leidt tot dwaasheid. 

Jezus wijst heel andere zaken aan als eindtijdtekenen. Epidemieën noemt Hij slechts als algemene gebeurtenissen – het ‘begin der weeën’ – die voor het einde zullen plaatsvinden, net als oorlogen, aardbevingen en hongersnoden. En Hij zegt juist dat die zaken ons niet moeten verontrusten (Matth. 24:6-7). 

In tegenstelling tot Dieleman wijst Jezus er nadrukkelijk op dat in de eindtijd het grootste gevaar voor christenen niet van buitenaf komt, maar van binnenuit. Hij waarschuwt met klem voor het bedrog van valse profeten en valse leraren, die gelovigen proberen te misleiden met valse tekenen en wonderen (Matth. 24:24). En is het niet ironisch dat Jaap Dieleman juist ontvankelijk is voor diezelfde valse profeten zoals zij zich manifesteren in de hyper-charismatische beweging? 

Dieleman gooit 600.000 euro over de balk om zijn misleidende boodschap in 5 miljoen huishoudens te krijgen. Hij had dat geld beter kunnen gebruiken voor de hulpverleningsacties van zijn organisatie voor minderbedeelde kinderen in de wereld. Dat zou een effectief getuigenis zijn geweest. Wat hij er nu mee doet, werkt averechts en maakt de boodschap van Christus belachelijk in de ogen van een cynische wereld.