Bedriegers en bedrogenen

“De wereld wil bedrogen worden. Komaan, bedriegt haar.” Dit waren, vrij weergegeven, woorden van de schertsfiguur Tijl Uilenspiegel. Oudere Zaut-lezers herinneren zich deze komische fabels misschien nog. Er zat vaak een levenswijsheid in. Helaas prefereren veel mensen inderdaad de leugen als die aantrekkelijker lijkt dan de waarheid.

Alle Amerikaanse charismatische ‘profeten’ – en dat waren er honderden – hadden als één man Trumps verkiezingswinst geprofeteerd. Michael Brown, een bekende voorman in de Amerikaanse charismatische beweging, die overigens deze extreme figuren vaak verdedigt, noemt dit ‘de grootste misleiding in de kerk in onze tijd.’ 

Brown constateert bedrog in drie vormen. Ten eerste heeft hij nog nooit zo’n ontkenning van realiteit gezien onder gelovigen. De valse profeten blijven de doelpalen verzetten. Trump zou in november met ‘overmacht’ winnen. Fout. Toen zou God in december een ‘Groot Keerpunt’ geven, de ‘massale verkiezingsfraude’ openbaren en Trump de overwinning geven. Weer mis. Vervolgens zou januari de maand van ‘gerechtigheid’ worden en Trump in het Congres op 6 januari alsnog als winnaar aanwijzen. De ‘staatsgreep’ mislukte. Toen profeteerden ze dat God op 20 januari ging ingrijpen; Trump zou worden geïnstalleerd en Biden gearresteerd. De meest fanatieken onder hen profeteren dat dit alsnog in maart gaat gebeuren. Reken er maar niet op. 

Ten tweede constateert Brown grote overeenkomst tussen deze valse profetieën en de misleidende complotverhalen van QAnon. Blijkbaar putten zij uit dezelfde bron. Brown kreeg een golf van vijandige reacties over zich heen vanuit evangelisch-charismatische hoek, toen hij waarschuwde voor QAnon. “De profeten profeteren leugens, [..] en Mijn volk heeft het graag zo,” was Gods waarschuwing (Jer. 5:13) en Jeremia ondervond ook die vijandigheid.

Als derde noemt Brown het Amerikaanse christelijk-nationalisme. Veel Amerikaanse geestelijke leiders spreken van ‘Gods verbond met Amerika’ en zagen in Trump een ‘gezalfde’ die hen ‘Amerika terug zou geven’. Dat is een levensgevaarlijke dwaling. Er is maar één aards verbondsvolk: Israël, en één geestelijk verbondsvolk: de gemeente van Christus. Deze dwaling wordt o.a. uitgedragen door de zogenaamde koninkrijk-leer (Kingdom Now) en de valse profetie van het ‘zeven bergen mandaat’. Deze dwaalleer doet momenteel overal zijn opgang in Evangelisch Nederland; dat brengt dit bedrog heel dichtbij. 

Enkele ‘profeten’ hebben hun excuses aangeboden, maar rechtvaardigen zichzelf met de drogreden dat deze ‘misser’ hen niet tot valse profeten maakt. Andere ‘profeten’ beschouwen excuses als verraad. Zij stellen – tegen alle bewijs in – dat Trump gewonnen heeft, maar dat de ‘verkiezingen gestolen zijn’. Anderen leggen het probleem bij hun volgelingen die ‘teveel op één datum gericht zijn’. “Gods tijdlijn loopt niet gelijk met de onze.” Maar zij zelf hadden juist harde data geprofeteerd! Één profeet bewijst ‘zijn gelijk’ met Trumps overwinning over vier jaar! Weer anderen grijpen naar de beproefde uitvlucht van vergeestelijking: Trump zou nu nog ‘geestelijk president’ van Amerika zijn.

De meest fanatieke ‘profeten’ blijven echter volhouden dat Trump nog dit jaar weer president wordt, omdat ‘honderden profeten het toch niet allemaal mis kunnen hebben?’. Veel charismatische christenen en QAnon-gelovigen klampen zich daar wanhopig aan vast. “Niets kan Mij tegenhouden om mijn zoon Donald Trump het presidentschap te geven,” zou God tot ‘zieneres’ Kat Kerr hebben gezegd. Helaas hebben deze valse profeten honderdduizenden volgers. 

Michael Brown zegt dat dit profetengeloof ‘sektarische trekken’ vertoont. Deze profeten vormen een gevaarlijke sekte. Zij claimen autoriteit voor hun woorden als zijnde Gods Woord. Op internet komen berichten langs van mensen die door dit profetenschandaal in geestelijke nood zijn gekomen of zelfs hun geloof zijn kwijt geraakt. Is dat vreemd als je het gehalte van dit bedrog bekijkt?