Stresstest legt zwakheden bloot

Vroeger had je in IKEA-winkels van die glazen hokken waar het winkelend publiek toe kon kijken hoe meubelstukken getest werden op duurzaamheid. Een stoel werd bijvoorbeeld elke paar seconde ingedrukt. Na vele duizenden keren druk uitoefenen, kon je dan zien waar de zwakke punten zaten in het design.

Ooit was ik in een IKEA op een ander continent. Daar werden de bedden, banken en stoelen voornamelijk gebruikt door locals om lekker in de gratis airco te kunnen slapen. Het was een natuurlijke stresstest. Je zag precies welke banken doorzakten en welke stoffen snel versleten.

Als maatschappij maken we op het moment ook een stresstest mee. Bijna alle sectoren van de maatschappij staan onder druk. Veiligheid, gezondheidszorg, werkgelegenheid, onderwijs, handel, internationale betrekkingen, ze worden allemaal getest door de stress die corona op de maatschappij legt. Het raakt iedereen in meer of mindere mate. 

Je ziet waar de scheuren komen. Goed opgeleide verpleegkundigen zijn op het moment bijvoorbeeld van levensbelang om de samenleving op gang te houden. Bedden kun je kopen en noodziekenhuizen kun je bouwen. Maar je kunt geen Nederlandssprekende verpleegkundigen met de juiste kennis en ervaring uit je hoed toveren. Er was al een tekort in de zorg voor de pandemie en nu wordt een zwak punt een breekpunt. 

Een ander zwak punt dat nu voor problemen zorgt, is bestuurlijke integriteit. In een tijd als deze is het heel erg belangrijk dat burgers de informatievoorziening van de overheid vertrouwen. Anders zijn mensen gevoeliger voor allerlei ‘alternatieve feiten’ die rondgaan op het internet. Mensen zijn bereid de regels te volgen als ze geloven dat de overheid hen wil beschermen. Helaas doen allerlei affaires, zoals de recente toeslagenaffaire, afbreuk aan dat vertrouwen. Als een overheid in tijden van voorspoed haar integriteit laat afbrokkelen, dan heeft ze in tijden van crisis minder geloofwaardigheid. 

Hoe kun je deze lessen toepassen op de kerk? Ook de kerken ondergaan een stresstest en de zwakke punten van een kerk kunnen nu breekpunten worden. Dat zie je allereerst op praktische gebied. Als het kerkgebouw of de samenkomst als ‘evenement’ heel centraal stonden, is het moeilijker om het kerk-zijn op een andere manier te organiseren en langere tijd gaande te houden. 

Maar ook op geestelijk gebied zie je het. Kerken waar mensen zijn onderwezen in lijden, volharding en onderlinge dienstbaarheid, die plukken daar nu de vruchten van. En kerken waar leden was geleerd om zelf verantwoording te nemen voor hun geestelijke groei door persoonlijk gebed, studie en onderlinge bemoediging, die kunnen een stootje hebben. Als er echter één centraal persoon was waar mensen hun geestelijke input van verwachtten, of kerkgangers waren vooral consumenten, dan wordt het moeilijker. En in hoeverre waren kerken klaar om in te springen op de grote materiële nood om ons heen als gevolg van Corona?

Misschien moeten we onszelf deze vraag stellen: Als we een jaar van te voren hadden geweten dat deze stresstest eraan zat te komen, wat hadden we dan gedaan om onze kerk daarop voor te bereiden? Welke zwakke punten in het ‘design’ hadden we versterkt? Is deze epidemie voor kerken misschien een kans die God ons geeft om als kerk weerbaarder te worden voor moeilijke tijden die gaan komen?