Christ for president

Gaan jonge evangelicals massaal afhaken in de VS? Corwin E. Smidt, emeritus-hoogleraar politieke wetenschappen aan Calvin University in Grand Rapids, vreest van wel. Met lede ogen heeft hij, zelf evangelical, gezien hoe in de achterliggende jaren zijn geloofsgenoten Trump door dik en dun steunden. “De nauwe band tussen evangelicals en Trump heeft het imago van evangelicals ernstig geschaad,” zegt hij. “De vraag is of de schade nog valt te herstellen. Met name de jongere generaties evangelicals hebben er grote moeite mee. Zij gruwden bij een aantal beleidspunten van Trump en van het omarmen van christelijk nationalisme. Alsof dat hetgeen is dat Jezus heeft gewild.” (Reformatorisch Dagblad, 23 januari, https://www.rd.nl/artikel/910595-christenen-zijn-vergeten-dat-niet-trump-hun-redder-is)

Op de langere termijn kan de steun aan Trump een van de oorzaken zijn voor de leegloop van de kerken,” zegt Smidt, die jarenlang onderzoek deed naar de politieke voorkeuren van de evangelicals. “Christenen zijn vergeten dat niet Trump hun redder is, maar dat Jezus Christus dat wil zijn.”

De steun van de witte, conservatieve evangelicals voor Trump was volgens Barry Hankins (hoogleraar geschiedenis aan de Baylor University in Texas) gebaseerd op hun veronderstelling dat hij hen zou beschermen. “Veelzeggend is dat een vrouwelijke evangelische voorganger zei: ‘We stemmen niet op een man of een president; we hebben een lijfwacht nodig – en dat is Trump.’ Mijn overtuiging is dat evangelicals het christelijk getuigenis hebben opgeofferd, in ruil voor bescherming door Trump. En wat is er gebeurd? In plaats van beschermd te worden, is de evangelische beweging ernstig gewond geraakt.”

“We hebben een lijfwacht nodig” – het zijn woorden die lijnrecht tegen de Bergrede ingaan. “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,” zei Jezus daarin. Van de Bergrede valt sowieso moeilijk een politiek programma te maken. Het Bijbelgedeelte roept eerder associaties op met iemand als Mahatma Ghandi dan met steenrijke machthebbers als Trump en Biden. Gandhi mediteerde dan ook dagelijks over de Bergrede. ‘“Ik verwerp Christus niet,” zie hij eens. “Ik houd van hem. Maar ik zie dat zoveel christenen niet lijken op hun Christus. Als christenen zouden leven naar de Bijbel zou heel India nu christen zijn.”

Misschien zouden christenen ook wat vaker moeten mediteren over de Bergrede? We hoeven onze hoop niet te stellen op de Trumps, Bidens en Poetins van deze wereld. Er is een alternatief. Of zoals de Amerikaanse folkzanger Woody Guthrie schreef in de jaren veertig van de vorige eeuw:

Let’s have Christ our President
Let us have him for our king
Cast your vote for the Carpenter
That you call the Nazarene

The only way we can ever beat
These crooked politician men
Is to run the money changers out of the temple
Put the Carpenter in