De ultieme verleiding

“Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven…” (Luk. 4:6) Met deze verleiding bood de duivel Jezus een korte weg naar Zijn koninkrijk op aarde en de optie om de weg van lijden en het kruis te vermijden. De voorwaarde was dat Hij een knieval voor de duivel zou maken. Gelukkig voor ons weerstond Jezus deze verleiding.

Door de eeuwen heen heeft satan de kerk deze verleiding voorgehouden. Jezus had Zijn volgelingen geleerd dat de kerk een lijdende rol zou moeten vervullen om tot een zegen te worden in deze wereld, maar beslist niet een ‘leidende rol’ van macht en geweld. Aanvankelijk was de kerk een lijdende kerk. Toen zij groot geworden was, viel ze voor de verleiding van macht en rijkdom. Het resultaat was een Europese kerkgeschiedenis getekend door machtsmisbruik, uitbuiting en godsdienstoorlogen. Het kostte eeuwen om ons daaraan te ontworstelen. 

Onder de eerste protestanten die naar Amerika emigreerden, leefde sterk het idee dat zij geroepen waren om in dit ‘beloofde land’ een theocratie te vestigen. Dit soort denken nestelde zich diep in het DNA van Amerikaanse christenen. Dat droeg sterk bij aan een superioriteitsgevoel ten opzichte van andere bevolkingsgroepen, zoals indianen en slaven en niet-Europanen. Veel protestanten meenden ook meer dan anderen het recht te hebben het land te besturen en zagen de immigratie van bijvoorbeeld rooms-katholieken als een bedreiging. 

Dit gedachtegoed komt de laatste decennia weer sterk naar boven in conservatieve kringen, in de vorm van ‘Reconstructionism’ in meer traditionele kringen en als Dominionism – Heerschappijtheologie – of Kingdom Now in de evangelisch-charismatische beweging. Deze bewegingen zien het innemen van strategische plaatsen in de samenleving in een streven naar de macht, als opdracht van Christus aan zijn gemeente. De wederkomst zien zij niet als de hoop op een nieuwe wereld, maar als een kroon op het werk van gemeente, die dan een onderworpen en getransformeerde wereld aan Christus kan aanbieden. 

Lijden speelt in de Kingdom Now theologie nauwelijks een rol. Over zelfverloochening, nederigheid, kruisdragen en alles opgeven voor Christus hoor je weinig. Daarentegen presenteren ze allerlei profetieën dat God ‘de rijkdom van de naties naar zijn kinderen zal doen toestromen’, dat ze recht hebben op rijkdom, genot en gezondheid. ‘De Amerikaanse droom’ van grote materiële welvaart die Trump zijn toehoorders vaak voorhield, is ook het thema waarmee de valse profeten van de Kingdom Now/welvaartstheologie naïeve gelovigen paaien. De leiders van deze beweging behoren tot de meest fanatieke Trump-supporters. Evangelische en charismatische leiders sloten in 2015 een pact met Trump. Hij zou een aantal van hun agendapunten, als abortus en steun aan Israël overnemen, in ruil voor hun onvoorwaardelijke steun. Zij zagen in Trump een weg om hun doel te bereiken en voor Christus te gaan regeren in Amerika. Via Trump presenteerde de duivel de verleiding van macht en zij vielen ervoor. Zij stelden hun hoop op een immoreel leider om hun theocratische droom te verwezenlijken. Jezus weerstond die verleiding met Gods Woord. Hij koos voor het lijden om ons te redden. Zij kiezen voor rijkdom en macht op grond van geforceerde Bijbeluitleg aangepast aan hun ideeën en met behulp van zelfverzonnen ‘profetieën’. Keizer Trump bleek geen kleren aan te hebben. Nu staan ook zij in hun hemd.