Stop de waanzin

“Meneer de president, stop de waanzin.” Met deze woorden riep de New York Post Trump op om zijn valse claims van verkiezingsfraude en het flirten met staatgreepachtige manipulatie te laten vallen. En dat terwijl de New York Post tot voor kort een felle verdediger van Trump was.

Er ging nog een schokgolf door de VS toen gisteren (3 januari) een telefoongesprek openbaar werd, waarin Trump de minister van interne zaken Raffensperger van de staat Georgia onder grote druk zette om de verkiezingsuitslag te veranderen en 11.780 stemmen voor Trump ‘te vinden’ om hem alsnog de overwinning te geven. Dat was een directe oproep tot fraude. 

Raffensperger, een Republikein die op Trump heeft gestemd, heeft als verantwoordelijke voor de verkiezingen de uitslag consequent verdedigd, ondanks de druk die op hem uitgeoefend werd door de president en zijn fanatieke achterban. Hij en andere Republikeinse leiders in Georgia ontvangen al enkele weken doodsbedreigingen. Rechtbanken hebben de uitslag bevestigd. Er zijn drie hertellingen gedaan, maar de uitkomst bleef gelijk: er is geen fraude gepleegd. Maar voor Trump en zijn aanhang telt dat niet. Het telefoongesprek met Raffensperger laat Trumps ware aard zien. Hij trekt zich niets aan van de waarheid noch van de grondwet. Dit telefoongesprek zou zelfs kunnen leiden tot vervolging na zijn vertrek op 20 januari, omdat hij aandringt op verkiezingsfraude. 

Gerechtelijke vervolging is één van de redenen die Trump zo wanhopig doet zoeken naar mogelijkheden om aan te blijven. Er lopen nog zaken tegen hem van vóór zijn verkiezing in 2016, maar ook verscheidene dubieuze en mogelijk ongrondwettelijke handelingen tijdens zijn presidentschap kunnen hem gaan opbreken. Er wordt gespeculeerd dat hij zichzelf preventief gratie wil verlenen voor eventuele misdaden, vóór hij 20 januari zijn immuniteit verliest. Trump is een kat in het nauw en maakt gevaarlijke sprongen. Er is op het Witte Huis zelfs gesuggereerd de noodtoestand uit te roepen en vervolgens verkiezingsmateriaal in beslag te nemen en de verkiezingen ongeldig te verklaren. De legertop heeft laten weten aan zo’n ongrondwettelijke machtsgreep niet mee te zullen werken. 

Trumps wanhoopsdaden getuigen inderdaad van waanzin en dat is zorgwekkend, want het gaat om de leider van het machtigste land ter wereld. Een groot en bloedfanatiek deel van de Republikeinse achterban blijft blind geloven in Trumps leugens. Trump heeft hen opgeroepen om op 6 januari naar Washington te komen voor een ‘showdown’, een confrontatie om de bevestiging van de winst van Biden in het Congress te voorkomen. Ook dat is een aanslag op de democratie. Hij stookt zijn achterban op tot een kookpunt en wellicht hoopt hij op geweld om een ‘rechtvaardiging’ te hebben alsnog met brute macht in te grijpen. 

Fanatieke Trumpisten zeggen bereid te zijn voor hem te vechten en sommigen speculeren over een burgeroorlog. Als een ware bananenrepubliekdictator saboteert Trump willens en wetens de overdracht van de macht. En uit politiek opportunisme steunt een flink deel van de Republikeinse volksvertegenwoordiging hem daarin. Maar het is verbijsterend dat massa’s evangelische gelovigen hem hierin onverminderd steunen en blijven volhouden dat Trump de ‘door God gezalfde leider’ is. 

Trump brengt zijn land in een heel kwetsbare positie, zowel intern als internationaal. Bij hem gaat het eigenbelang boven het landsbelang. Hij is bereid zijn land mee te slepen in zijn val. Dat maakt de huidige situatie uiterst explosief. De VS gaan op 6 januari en de twee weken erna nog een heel spannende en angstige tijd tegemoet vanwege Trumps waanzin.   

Namens de redactie en medewerkers van Zaut wensen we alle lezers Gods zegen en heil toe voor 2021.