Pfarrer Latzel

Leiders van allerlei soorten organisaties wordt tegenwoordig geadviseerd zich niet alleen door medestanders te laten omringen, maar ook tegenstemmen toe te laten. De kans is namelijk heel groot dat je uit de bocht vliegt met alleen jaknikkers om je heen. Desnoods moet je zo’n tegenstem organiseren. In de Bremische Evangelische Kirche is dit advies kennelijk nog niet doorgedrongen. Integendeel. Een tegenstem? Gewoon schorsen.

Dominee Latzel, predikant van de behoudende Sint-Martinigemeente in Bremen voert al lange tijd een dappere, eenzame strijd tegen wat je zou kunnen noemen de ‘regenboogdictatuur’ in zijn kerk. Maar zijn pleidooi voor een Bijbelse visie op seksualiteit wordt totaal niet op prijs gesteld. Helemaal in lijn met de tolerante tijdgeest ontvangt hij doodsbedreigingen, wordt zijn auto bekrast, zijn kerkgebouw beklad en worden de diensten verstoord. ‘Misdadigers’ noemde hij de daders van deze acties. Natuurlijk werd hij onmiddellijk aan de schandpaal genageld. Hij noemde homoseksuelen misdadigers. Uitleggen dat hij dat niet bedoelde, maar alleen de criminele daden op het oog had, bleek zinloos. Ook de rechter ziet zijn boodschap als haatprediken en volksopruiing.

In ons eigen land is het niet veel anders. Veel mensen die nog wel in Bijbelse lijn over seksualiteit denken, durven dat niet meer te uiten. De enkelen die dat wel doen valt smaad ten deel. Het verlichte deel van de mensheid kan nauwelijks nog vatten dat er nog van die Middeleeuwers bestaan! Zelf lopen ze natuurlijk over van geluk en dat gunnende ze de behoudende christenen ook. Die moeten ook met volle teugen van van alles wat het leven biedt genieten. Niet goedschiks, dan kwaadschiks.Het getal van degenen die standhouden wordt kleiner en de ruimte die ze krijgen ook. Dat was pijnlijk te zien in de recente botsing in de Tweede Kamer over het reformatorisch onderwijs. Hoog tijd om elkaar te steunen en te bemoedigen. Daarom was het een goed idee van de Gereformeerde Bond om net voor de kerstdagen een bemoedigende brief aan dominee Latzel en zijn kerkenraad te schrijven. Ze vinden het schokkend dat een dienaar van het Woord die opkomt voor het Bijbelse huwelijk geschorst wordt. ‘Leidend blijft voor ons het spreken van God, in de Heilige Schrift’. De Bond roept de kerkenraad van de Sint-Martinigemeente op om ‘bescheidenheid in uw opstelling te blijven verbinden met een beslistheid in uw overtuiging’. Dat is natuurlijk bedoeld als een kleine herinnering. Zeer standvastige mensen vergeten makkelijk dat ook bescheidenheid een Bijbelse opdracht is. En bescheiden mensen vergeten niet zelden standvastig te zijn. We hebben leiders nodig die dapper en vroom zijn, echte ‘pfarrers’: herders en hoeders.