Juridische genadeklap

Het lijkt het einde voor Trumps Don Quichot-gevecht tegen de windmolens van verkiezingsfraude. Dinsdag 8 december verwierp het ‘Supreme Court’, het hoogste gerechtshof van de VS, de behandeling van een verzoek van enkele Republikeinse wetgevers uit de staat Pennsylvania, die eisten dat wet van op het stemmen per post in hun staat onwettig verklaard zou worden. Als die eis ingewilligd zou zijn, zouden 2,5 miljoen stemmen ongeldig worden en de uitslag van de verkiezing wellicht ten gunste van Trump veranderen. Deze wet was nota bene vorig jaar door de Republikeinse overheid van Pennsylvania zelf geformuleerd en aangenomen. Met een uitspraak van slechts één zin maakte de ‘Supreme Court’ duidelijk dat ze zulke onzinnige eisen beslist niet serieus neemt.

Eerder op diezelfde dag had Trump in een speech zijn hoop uitgesproken dat er wetgevers, rechters, of opperrechters zo ‘moedig’ zouden zijn om de uitslag van de verkiezingen in zijn voordeel te veranderen. Hij heeft druk uitgeoefend op Republikeinse leiders in enkele staten waar hij verloren had, om de officiële uitslag te negeren. Ze weigerden op dit onwettige verzoek in te gaan. Inmiddels heeft hij meer dan 50 gerechtelijke procedures verloren vanwege totaal gebrek aan bewijs. Ondertussen gebruikt hij die procedures als motief voor fondswerving en heeft daarmee ruim 200 miljoen dollar binnengehaald, waarvan slechts een deel voor de rechtszaken gebruikt wordt.

Al maanden voor de verkiezingen kraaide Trump dat er fraude gepleegd zou worden en verscheidene malen heeft hij erop gezinspeeld dat het ‘Supreme Court’ hem uiteindelijk de overwinning zou toekennen als dat hof zich erover uit zou moeten spreken. Hij had in zijn ambtstermijn drie nieuwe opperrechters benoemd, waarmee het hof een meerderheid aan conservatieve rechters kreeg. In Trumps denken zijn die rechters hem nu iets verschuldigd, in plaats van dat ze de wet moeten toepassen. Daar werken zij dus niet aan mee en dat bewijst hun integriteit, temeer omdat de uitspraak unaniem was. Dat is een geruststelling nu Trump nadrukkelijk probeert het vertrouwen in het verkiezingsstelsel te ondergraven en de democratie te ondermijnen.

Toch blijft zeventig procent van Trumps Republikeinse achterban blind geloven in zijn valse claims van fraude. Het is hun enige strohalm. Het huis van de staatssecretaris van Michigan werd omsingeld door gewapende Trump-aanhangers, die van haar eisten dat zij de uitslag van de verkiezingen omkeert, terwijl Biden juist daar met grote meerderheid gewonnen heeft. Republikeinse leiders van andere staten waar Trump verloren heeft, ontvangen doodbedreigingen omdat zij weigeren de uitslag van de verkiezingen in het voordeel van Trump te vervalsen. Helaas houdt het grootste deel van de Republikeinse volksvertegenwoordigers zich op de vlakte, wat de achterdocht en verdeeldheid aanwakkert. Zodra zij Trumps nederlaag toegeven, keren hun eigen Republikeinse kiezers, die blind in Trump geloven, zich tegen hen en komt hun positie in gevaar. Trump heeft de Republikeinse partij in een houdgreep en creëert daarmee een springplank om in 2024 weer de Republikeinse kandidaat te worden. 

Is Trump uitgespeeld? Enkele oud-medewerkers raadden hem aan om een staat van beleg af te kondigen, wat hem in staat zou stellen de verkiezingen ongeldig te verklaren. In Arizona vroeg een Republikeinse partijleider aan zijn achterban of zij bereid zijn om te sterven in een poging de verkiezingsuitslag om te keren. Een poging tot staatsgreep lijkt onmogelijk in een land als de VS, maar met iemand als Trump en zo’n fanatieke en onberekenbare achterban kun je niets uitsluiten.