Welvaartsprofeten op de Karmel

Schreeuwend, met wilde gebaren en ellenlange herhalingen van mantra’s en tongentaal voerde welvaartsevangeliste Paula White een ‘strategische geestelijke oorlog’ om het tij van Bidens verkiezingsoverwinning te keren. Ze riep engelen uit Afrika en Zuid-Amerika op om te komen helpen. De video van de ‘strijd’ van deze persoonlijke ‘pastor’ van Trump, ging viraal over internet.

Tal van andere charismatische ‘apostelen en profeten’ deden iets soortgelijks. Begrijpelijk. Hun geloofwaardigheid stond op het spel. Zonder uitzondering hadden ze Trump fanatiek gesteund en nadrukkelijk geprofeteerd dat hij zou winnen. Hij was immers de door God gezalfde president, die hen een christelijke heilstaat in Amerika ging bezorgen? Maar al die wilde ‘geestelijke oorlogsvoering’ haalde niets uit, behalve dat tegenstanders er tal van videocompilaties van maakten en op YouTube plaatsen om ‘evangelische christenen’ belachelijk te maken. Wat een afgang, wat een dieptepunt voor het Amerikaanse christenendom, dat dit over zichzelf afroept.

De video’s van deze extreem-charismatische charlatans doen denken aan de wanhopige Baälpriesters op de Karmel. Ook zij haalden wilde capriolen uit en maakten zichzelf belachelijk om hun smekingen aan hun god kracht bij te zetten. Er gebeurde niets. Ook Paula White en haar mede-welvaartsprofeten bereikten niets. Ook zij zijn geen profeten van God, maar van de mammon. Met hun valse leer gooien ze echter ook de naam van Christus te grabbel. Helaas ontbreekt het Amerika aan een Elia om Gods waarheid te openbaren, zoals indertijd op de Karmel. Slechts enkele evangelische uitzonderingen, zoals de bekende prediker John Piper, lieten een profetische waarschuwing horen dat ‘keizer Trump’ geen kleren aan heeft en het getuigenis in gevaar komt als christenen hun vertrouwen op zo’n goddeloze leider stellen, in plaats van op God.

Maar krampachtig blijven de valse profeten vasthouden aan hun geloof in hun eigen profetieën. Een interview met Sid Roth, de presentator van de charismatische ‘It’s Supernatural’-show die al deze profeten lanceert, was tekenend. “Trump zal winnen,” zegt hij. “Want ik geloof Gods Woord, ik geloof de profeten.” Voor hem hebben de woorden van deze profeten hetzelfde gewicht als het Woord van God. Dat is de diepe valkuil van deze gevaarlijke beweging.

Eén van die profeten is Johnny Enlow, bekend van de ‘openbaring’ van het ‘Zeven Bergen Mandaat’, de basis van de misleidende Kingdom Now-leer. In een interview met Steve Schultz van de ‘profetische’ site Elijah List, gaat hij er keihard in. Trump gaat winnen. Eerst zal het schijnbaar de verkeerde kant opgaan, orakelt hij, opdat duidelijk wordt wie de verraders zijn. Iedereen die Trump afvalt, is per definitie tegen God. Zij gaan allemaal ontmaskerd worden, stelt Enlow. En velen die zich niet bekeren zullen geëxecuteerd worden, wanneer Trump in zijn tweede termijn schoon schip maakt en het Evangelie gaat heersen in Amerika. Niet alleen dat. Ook buitenlandse machten, zoals China, zullen ontmaskerd en onderworpen worden. Eindelijk gaat Gods Koninkrijk doorbreken. Alle ‘bewijzen’ voor de fraude in de verkiezingen en het gelijk van Trump heeft Enlow. Die vind je niet via de gewone kanalen, maar in allerlei complottheorieën en alternatieve bronnen. Vertrouw er maar op dat hij als profeet weet wat waar is.

Trump verliest en door deze charismatische charlatans wordt de naam van God belasterd en verliest de evangelische beweging elke geloofwaardigheid. Misschien is dit Gods verterende en hopelijk reinigende vuur over de Amerikaanse evangelische beweging die met stro gebouwd heeft. Ze heeft de mammon gediend, het welvaartsevangelie getolereerd, valse profeten te eten gegeven en haar hoop gesteld op een immorele president in plaats van op God.