Hemelse plannen met helse gevolgen

Wat een angstwekkend bericht onlangs: ‘2000 hindoes overvallen 15 christelijke gezinnen in India’. De politie deed weinig om de hindoes te stoppen. Indirect hielp hun aanwezigheid wel, ‘anders waren we vermoord’. Nu bleef het ‘alleen’ bij ernstige bedreiging en de vernieling van hun huizen. De aanvallen zouden onmiddellijk stoppen als de gelovigen Jezus wilden verloochenen, maar dat doen ze niet. ‘Het is alleen Jezus die mij redt. Ik kan beter voor Hem sterven.’ Wat drijft die militante hindoepartij? Ze geloven dat India een hindoestaat moet zijn.

Ze zijn niet de enigen met zo’n absolute claim. De Moslimbroederschap, hier weer in het nieuws gekomen door kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikh, ziet ook graag dat de sharia, de wetten van de islam, gaan regeren. Er is dan helaas geen of weinig plaats voor anderen. Je hebt daar overigens niet zozeer een religie voor nodig. In China en Noord-Korea doet het communisme hetzelfde. President Xi wil niet ‘dat mensen naast hem een ander, hoger gezag hebben’. Christenen en ook moslims belanden dus vroeg of laat in de gevangenis of in andersoortige ‘opvoedingskampen’.

Bovenstaande voorbeelden zijn gelukkig ver weg, maar het fenomeen ‘de totalitaire claim’ is ook om ons heen. De inmiddels bekend geworden JFVD-voorzitter Freek Jansen sprak in 2019 op het jaarlijkse jongerencongres. Hij zei daar ‘dat overheersingsdrang nodig was om de beschaving van de ondergang te redden’. De JFVD vormde volgens hem de voorhoede die klaar was voor het eerste en laatste gevecht.

Allemaal foute jongens. Maar als christenen nu eens de macht zouden krijgen, dan krijg je natuurlijk een heel ander plaatje. Dan komt het Koninkrijk van God nabij. Reken er maar niet te veel op. De geschiedenis laat afschrikwekkende voorbeelden zien. Het Wederdopersrijk van Jan van Leiden in Munster, rond 1534, liep ondanks indrukwekkende profetieën uit op een schrikbewind. Koning Jan ging aan grootheidswaan ten onder en nam veel van zijn volgelingen mee het graf in. Minder bekend is een soortgelijke poging in de negentiende eeuw in China, de Taipingopstand. De leider van deze beweging Hong Xiunquan, had ook visioenen en boodschappen van God ontvangen. Hij stichtte in China het ‘Hemelse Koninkrijk van de Volmaakte Vrede’. Bij zo’n naam weet je natuurlijk al gelijk dat het mis zal gaan. Na aanvankelijke successen eindigde het avontuur in een enorme burgeroorlog, met 20 tot 30 miljoen slachtoffers.

Visioenen en goddelijke boodschappen zijn bij deze regeerders schering en inslag. Ook in onze dagen horen we daar heel veel over. Miljoenen  evangelicalen lopen achter profeet Trump aan. Hij is de door God gezonden leider. Eric Metaxas, begenadigd schrijver, onverdroten Trump-aanhanger en heilig overtuigd van de grootschalige verkiezingsfraude, verklaarde: “Ik zou graag mijn leven geven in deze strijd. Dit is een allesomvattende strijd. God is met ons.”

Liegen, bedriegen, intimideren, overspel – ach, zolang het voor de goede zaak is, doen we er niet moeilijk over. Het gaat tenslotte om de macht. Het gaat om de spoedige realisering van het Koninkrijk van God. De charismatische ‘Kingdom Now’-beweging is in Amerika een van de drijvende krachten bij dit streven. ‘Kingdom Now!’ Zo’n gebiedende wijs klinkt heel anders dan wat Jezus Zijn discipelen leerde bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. De uitwerking is ook heel  anders. Je schaamt je als je ziet hoe deze profeten zich gedragen. Laten we gewoon weer tot onszelf komen. Wij zijn niet de bouwers van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, is echt van God. Tot die tijd zullen we het hier met een schamele democratie moeten doen. De minst slechte oplossing aan deze kant van de lijn.