Een christelijke dictatuur?

Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, ga je er zelf in geloven. Ernstiger is het, wanneer anderen er ook in gaan geloven. Trump blijft herhalen dat er massaal fraude is gepleegd en het fanatieke deel van zijn aanhang blijft dat gretig geloven.

Om zijn verdachtmakingen kracht bij te zetten, heeft Trump een spervuur van rechtszaken losgelaten op de uitslag van de verkiezingen in cruciale staten waar hij verloren heeft. Van de eerste 19 rechtszaken werden er 16 direct naar de prullenbak verwezen, vanwege totaal gebrek aan onderbouwing en bewijs. Eén kleine zaak werd toegekend, maar had geen enkele consequentie voor de uitslag. Verscheidene advocatenkantoren die ingehuurd waren om de aantijgingen juridisch te verdedigen, hebben zich teruggetrokken, omdat hun accreditatie in gevaar kan komen door het doen van onzinnige aangiftes.

Trump’s hoop was gericht op Pennsylvania, de staat die een groot aantal kiesmannen levert. Hij vuurde er vele valse beschuldigingen van stemfraude op af. Een Republikein die medeverantwoordelijk was voor het organiseren van het stemmen tellen in die staat, deed voor de camera alle beschuldiging af als onwaar en leugens. Nu heeft de rechtbank uitspraak gedaan over een cruciale aanklacht van Trump, waarin hij eiste dat de uitslag in Pennsylvania ongeldig verklaard wordt. De (Republikeinse) rechter wees de aantijgingen af ‘op basis van ‘vergezochte en oneigenlijke juridische argumenten en speculatieve beschuldigingen, die niet onderbouwd werden in de aanklacht met enig bewijsmateriaal.’

Steeds meer Republikeinse leiders willen dat de nederlaag wordt toegegeven in het landsbelang. Maar Trump geeft geen krimp. Voor deze narcist geldt het landsbelang alleen voor zover het zijn eigen belang dient. Nu wil hij de Republikeinse overheden in enkele staten die hij verloren heeft, overhalen de verkiezingsuitslag naast zich neer te leggen en hem de overwinning toe te kennen. Dat klinkt bizar, maar is mogelijk binnen de Amerikaanse wet, als een uitslag niet met zekerheid vastgesteld kan worden. Met dit doel zou Trump de leiders van de staat Michigan vorige week naar het Witte Huis hebben ontboden. Zij ontkennen dit en het is uiterst onwaarschijnlijk dat Michigan of andere staten aan zo’n oneerlijke streek zullen willen meewerken. Trump had hier echter al eerder op gezinspeeld. Maar dit zou eigenlijk een poging tot staatsgreep inhouden en de democratie in Amerika veranderen in een verkapte dictatuur à la Erdogan.

Het is uitermate triest dat veel evangelische leiders Trump zelfs in zijn leugens steunen. Wat zoeken zij? Zien zij democratie als een bedreiging voor Bijbelse waarden? Zeker, een democratie kan die waarden onder druk zetten en zelfs afschaffen. Dat is de zwakheid van democratie. Maar hoe moet de kerk daarop reageren? Door een dictatuur te installeren die christelijke waarden met dwang oplegt aan een samenleving die daar niet van gediend is? Winnen we daarmee de wereld voor Christus? Veel Amerikaanse christenen neigen tot deze gedachte, maar zij hebben de geschiedenis tegen zich. Telkens als de kerk politieke macht greep en haar wet oplegde aan een samenleving, leidde dat tot onderdrukking, machtsmisbruik en geweld. Het idee dat de kerk geroepen is een theocratie te stichten, is een gevaarlijke, onbijbelse misvatting.  Christus zond ons erop uit om discipelen te maken onder alle volken en die discipelen te leren onderhouden alles wat Hij geboden had. Hij riep ons niet op om samenlevingen te onderwerpen, en zeker niet met Trumpiaanse ‘nepwaarheid’. Christelijke waarden kan de kerk alleen aan anderen overdragen, door deze zelf voor te leven en het Evangelie te prediken.