Spanning loopt op – tijd om te bidden

Wapenwinkels zijn uitverkocht, munitie is niet meer te krijgen. Walmart, een grote Amerikaanse winkelketen, heeft wapens en munitie uit de schappen gehaald, wellicht als voorzorgmaatregel. In steden waar onrust is geweest of wordt verwacht, hebben winkeliers uit voorzorg hun etalages dichtgetimmerd en huizen gebarricadeerd. Zo gepolariseerd als nu is het nog nooit geweest rond de Amerikaanse verkiezingen, die vandaag – november – gehouden worden. Gebed voor dat land is nodig. 

Bij een onduidelijke uitslag – en daar is grote kans op – verwachten veel Amerikanen geweld en onlusten. In interviews hebben rechtsextremistische milities aangegeven in de startblokken te staan om de wapens te grijpen. ‘Coach Dave’, een heel populaire ‘evangelische’ extremist en complot-blogger met goede banden met de Trump administratie, roept in zijn extreme blogs om standrechtelijke executie van Hillary Clinton  en andere Democratische kopstukken. Hij pleit voor een meer ‘gewelddadig’ christendom.  Wat wekt hij op? Ook van de andere kant is mogelijk geweld te verwachten in de vorm van rellen en onlusten, mocht Trump winnen. Kan in zo’n explosief klimaat geweld uitblijven?

Een staatshoofd zou moeten proberen een samenbindende factor te zijn voor alle burgers. Trump streefde juist naar het tegendeel. Zeker, ook zijn politieke tegenstanders probeerden hem op allerlei manieren beentje te lichten, maar hij verwierp elke diplomatie en ging er met gestrekt been in, zelfs tegen mensen binnen zijn eigen administratie die kritisch waren op zijn brute optreden. Nog nooit zijn er in één regeerperiode zoveel regeringsmensen vervangen.

Trump heeft in aanloop naar de verkiezingen constant twijfels gezaaid over het electorale proces in Amerika. Voortdurend heeft hij geïnsinueerd dat zijn tegenstanders fraude zouden plegen en in bedekte termen complotverhalen ondersteund. Daarmee heeft hij een klimaat geschapen van diep wantrouwen tegenover de overheid en de onderlinge tegenstellingen en haat in de zeer diverse Amerikaanse samenleving aangewakkerd. 

Aan de vooravond van de verkiezing heeft hij zijn aanhang in Pennsylvania, een staat waar de uitslag wel eens bepalend kan zijn voor deze presidentsverkiezingen, opgeroepen om als een soort burgerwacht naar de stemlokalen te trekken. Dat is een oproep tot een onwettige handeling en komt neer op een poging tot intimidatie. Terecht hebben de lokale autoriteiten geprotesteerd tegen deze illegale inmenging in het stemproces. Het plaatsen van observatoren en beveiligers van stemlokalen is een zaak van de lokale overheid en niet van politieke partijen. Zulke opruiende taal voert de spanning nog verder op. 

Wie er ook wint, deze verkiezingen telt alleen verliezers. De tegenstellingen zijn zo groot geworden, dat samenwerking tussen Republikeinen en Democraten bijna onmogelijk wordt, terwijl de realiteit in de volksvertegenwoordiging laat zien dat dit noodzakelijk is om constructief te kunnen regeren. Maar ook voor de geopolitieke verhoudingen kunnen er ernstige gevolgen zijn. Door de achterdocht en chaos die Trump creëert rond de verkiezingen, kan een uiteindelijke beslissing over de telling en de uitslag nog weken op zich laten wachten. Tot die tijd is Amerika een ‘lame duck’, zeker als er geweld en onlusten uitbreken. Andere landen, zoals China en Rusland, kunnen van die gelegenheid gebruik maken om hun agenda’s uit te voeren, bijvoorbeeld in Taiwan of Belarus. Heel veel reden om vandaag en de komende weken te bidden voor Amerika en voor de situatie in de wereld.