De gewapende kerk

Een eredienst waarin vuurwapens een belangrijke rol spelen? Alles is mogelijk in ‘het land van de onbegrensde mogelijkheden’. In de World Peace and Unification Sanctuary breng je standaard je wapen mee.

Pastor Sean Moon de leider van deze beweging – ook bekend als ‘Rod of Iron Ministries’ – legt uit dat ‘de Bijbel duidelijk is dat Christus wil dat wij rechters van de naties zijn’ en dat we met een ‘ijzeren staf’ moeten regeren. Deze ‘ijzeren staf’ interpreteren zij als ‘vuurwapen’ en hun voorkeur gaat uit naar de AR-15, een populair semi-automatisch wapen. In de diensten wordt zelfs een rite gehanteerd om deze ‘ijzeren staf’ voor God te presenteren. Alhoewel van oorsprong een Koreaanse sekte, voelen ook steeds meer conservatieve Amerikanen zich aangetrokken tot deze kerk vanwege hun boodschap van bewapening. 

Sean Moon leert dat Christus Zijn kerk opgedragen heeft om Gods Koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw wil geschiede in de hemel als zo ook op aarde”, is één van hun favoriete bewijsteksten. Dat verbinden zij aan Openbaring 12:5 dat spreekt over een ‘vrouw’, de christelijke gemeenschap, die een ‘manchild’ – mannelijk kind – baart, een nieuwe beweging die heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Daarin zien zij de opdracht om op het juiste moment met wapens Gods Koninkrijk te vestigen. In een speciale rite wordt in de dienst de AR-15 met eer gepresenteerd als de ‘ijzeren staf’.

Wat direct opvalt is de grote overeenkomst tussen dit gedachtegoed en de Dominion-leer en Kingdom Now-beweging die voortgekomen zijn uit de Latter Rain-beweging. Daar ontstond de leer van ‘the manchild’, een nieuwe generatie van supergeestelijke helden die uit de oude krachteloze kerk (de vrouw) zou voortkomen. Door buitengewone bovennatuurlijke krachten zou die generatie de wereld aan Christus onderwerpen en zo Gods Koninkrijk realiseren. Deze dwaalleer ontstond in Amerika niet in een vacuüm. Veel Amerikanen identificeerden hun ‘land van vrijheid’ met het begin van Gods Koninkrijk op aarde. Deze Dominion-theologie is de algemene leer van de charismatische beweging aan het worden. De meeste Kingdom Now-aanhangers zien in Trump de gezalfde leider die hen de macht over Amerika zal geven. En net als bovengenoemde sekteleider zijn steeds meer van hen bereid fysieke wapens te gebruiken om Trumps leiderschap te garanderen. ‘Apostel en profeet’ Rick Joyner, één van de topfiguren uit de Kingdom Now-beweging verklaarde onlangs dat God hem heeft geopenbaard dat een nieuwe burgeroorlog in Amerika onvermijdelijk is en dat christenen zich moeten bewapenen om deze strijd te voeren.

Veel christenen, niet alleen charismatici, voegen daad bij woord en sluiten zich aan bij gewapende milities. In interviews verklaren zij een nederlaag van Trump niet te zullen accepteren. Een bekende militiebeweging die veel mensen en ook veel christenen trekt is de Boogaloo Boys. De samenbindende factor van deze diverse beweging is dat zij absolute individuele vrijheid wil verdedigen en te grote overheidsbemoeienis wil bestrijden. Deze diversiteit blijkt onder andere uit het feit dat zij niet alleen een rechtse agenda heeft, maar op enkele plaatsen ook meeliep in antiracismedemonstraties als protest tegen politiebemoeienis. 

Wellicht de meest samenbindende factor is dat zulke milities elke poging om wapenbezit te reguleren of te beperken, zien als een direct aanval op hun meest fundamentele recht. Dit standpunt wordt door een meerderheid van conservatieve christenen gedeeld.

Met een president die aangeeft niet vrijwillig te vertrekken in geval van een verkiezingsnederlaag en milities en gewapende christenen die hem daarin steunen, zonodig met wapens, hebben we een recept voor een gewelddadige winter. Of Trump nu wint of verliest, de dreiging met wapens voor het bekrachtigen van het eigen gelijk, is een aanslag op de Amerikaanse democratie.