De toverstaf van Kat Kerr

De orkaan Laura trok vorige week over de Amerikaanse staat Louisiana. Op het strand werd de storm opgewacht door ‘weerprofetes’ Kat Kerr met haar ‘toverstaf’ in de hand.1 Ze liet haar charismatische achterban zien hoe gelovigen zo’n storm kunnen tegenhouden met ‘geloofsuitspraken’. Erg effectief bleek het niet. De voorlopige schade wordt geschat op 20 miljard dollar, een half miljoen huishoudens zonder elektriciteit en tien doden.

Elk jaar voert Kat Kerr in het orkaanseizoen haar Don Quichotte-achtige strijd tegen de elementen. Vorig jaar mislukte haar bezwering tegen orkaan Dorian. Kat Kerr is een bekende in het profetengilde van de Amerikaanse charismatische beweging en zeker niet de enige die claimt met ‘woorden van autoriteit’ het weer te kunnen beheersen. Begin april beval welvaartsevangelist Kenneth Copeland ‘in zijn hoedanigheid als profeet van God’ dat er een hittegolf moest komen in Texas en de VS, als middel tegen het coronavirus. Er volgde een extreem koud voorjaar!

Welke leer zit achter dit dwaze idee dat wij macht hebben om met onze woorden de fysieke werkelijkheid te manipuleren? ‘Profeten’ en welvaartsevangelisten als Copeland, Kerr, Benny Hinn, Bill Johnson enz. hangen de ‘Word of Faith’ leer aan. Deze gevaarlijke dwaling wil ons doen geloven dat wij ‘kleine goden’ zijn en net als God met onze woorden de werkelijkheid naar onze hand kunnen zetten. Het is bekend onder termen als ‘positief belijden’, ‘proclamatie’, ‘autoriteit nemen over’ of het ‘claimen’ van welvaart, genezing of een wonder, enz. De woorden die we uitspreken zijn ‘energie’ en creëren de werkelijkheid, ten goede of ten kwade. Dit gaat dus eigenlijk niet over geloof in God, maar over ‘geloof in je geloof’, zoals ‘Word of Faith’ bedenker E.W. Kenyon het zelf definieerde.

Kenyon importeerde deze leer vanuit de negentiende-eeuwse occulte ‘New Thought’ beweging naar de christelijke kerk. Het bood welvaartsevangelisten en gebedsgenezers een verleidelijk formule tot succes met de valse belofte dat je alles kunt bereiken wat je wilt. Het sloot ook naadloos aan bij de ‘American Dream’. Aanvankelijk beperkte dit zich tot extreme randgroeperingen, maar langzamerhand begint deze ketterij de basisleer te vormen van veel evangelisch-charismatische gemeentes, niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. De verlokking van rijkdom en succes lijkt te sterk voor velen.

Onlangs verklaarde een Nederlandse genezingsevangelist dat we niet om genezing moeten bidden, maar dit moeten ‘uitspreken’. Met andere woorden, we moeten het niet aan God vragen, maar claimen als een ‘recht’.

De Bijbel leert ons dat we moeten ‘bidden zonder ophouden’ en dat ‘het gelovige gebed de zieke redt’. Nergens staat dat we ‘claimen’ of ‘onze genezing uitspreken zonder ophouden’. Toch is dat wat ze doen en met hetzelfde gebrek aan resultaten als Copeland en Kerr. Maar men slikt deze leugen graag, want hij smaakt lekker. Zeker, Petrus gebiedt de verlamde bij de tempelpoort om te gaan lopen, maar zijn uitspraak was ingegeven door de Heilige Geest, en geen eigen initiatief.

‘Word of Faith is niets anders dan een poging om onafhankelijk van God ons eigen lot te manipuleren. Dat is de zonde van toverij. De ‘toverstaf’ van Kat Kerr is daarom het juiste symbool dat zij gekozen heeft voor haar ‘Word of Faith’ activiteiten.