Trumps ‘gesprek met God’

Donald Trump heeft een conversatie met God gehad, vertelde hij afgelopen maandag (17 augustus) tijdens een kleine verkiezingsrally in Mankato, Minnesota. Zo’n claim maakt toetsing noodzakelijk.

Na enkele beledigende woorden over zijn tegenkandidaat, Joe Biden, claimde hij dat hij de grootste economie aller tijden had opgebouwd en dat hij dat nu, vanwege Covid19, opnieuw moest gaan doen. “Weet je wat dit inhoudt? Juist. Dat is God die me op de proef stelt,” zo begon Trump zijn relaas over zijn gesprek met God:

“Hij [God] zei: “Je hebt het al eens gedaan.”

“Heb ik een goeie job gedaan, God? Ik ben de enige die het kon.”

“Hij [God] zei: “Dat moet je niet zeggen. Nu gaan we je het weer laten doen.”

“Ik zei: “Oké. Ik ben het ermee eens. U hebt me te pakken. Maar ik heb het een keer gedaan. En nu doe ik het weer. En u ziet het soort getallen dat we neerzetten. Ze zijn ongelooflijk! De beste cijfers ooit wat betreft werkgelegenheid. Drie maanden, meer banen in de laatste drie maanden dan ooit tevoren.”

Wat Trump wijselijk wegliet, was zijn rampzalige aanpak van de corona crisis en de gigantische groei in werkeloosheid eerder dit jaar.

Was dit werkelijk een gesprek met God? Hoe anders reageerden de Bijbelse profeten wanneer God tot hen sprak! ”Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen…” was de schrikreactie van Jesaja. En toen de verheerlijkte Christus aan de apostel Johannes verscheen op Patmos, viel deze als dood neer voor zijn voeten. Trump kent blijkbaar geen noodzaak voor zulke vrees. In een interview in 2016 werd hem gevraagd of hij wel eens om vergeving bad. “Dat hoeft niet, als je nooit iets verkeerds doet” was zijn antwoord. Trump denkt blijkbaar ver boven de Bijbels apostelen en profeten te staan.

Wat opvalt is dat Trump’s gesprek met God hetzelfde ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ gehalte heeft, dat we kennen uit onderonsjes met God die extreem-charismatische profeten en welvaartsevangelisten regelmatig claimen te hebben. Juist deze valse profeten zijn de geestelijke adviseurs van Trump. Van hen heeft hij blijkbaar ook deze vrijpostige en onheilige omgang met God overgenomen. Zijn ‘gesprek met God’ bestaat grotendeels uit opschepperij over zijn eigen inspanningen, terwijl hij God slechts enkele ego-strelende woorden ter bevestiging in de mond legt. Dit staat in schril contrast met Gods spreken in de Bijbel, waarin Hij centraal staat en niet de mens. “Wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen…” leerde de Here Jezus zijn discipelen zeggen. Trumps houding is tegenovergesteld. Er is geen enkel teken van afhankelijkheid of dankbaarheid voor Gods genade en hulp. In tegendeel. God mag blij zijn met zo’n partner, die het kunstje voor een tweede keer zal flikken.

Trumps ‘gesprek met God’ was beslist geen gesprek met God. Het ademt een totaal andere sfeer uit. Het is manipulerend misbruik van Gods naam, om God voor het karretje van zijn herverkiezing spannen.

15 thoughts on “Trumps ‘gesprek met God’

 1. Ik denk dat wanneer een Journalist Trump op de man afvraagt wie God is, dat hij dan met een mond vol tanden staat.

  In de Bijbel lezen we 5x in het O. T. en 5x in het N. T. over de God van Abraham – Isaac en Jacob.

  God is ook de Vader van zijn Eniggeboren Zoon JeshuaHaMasjiach die zal wederkomen in Jeruzalem de stad van de grote Koning Matth. 5:35 om Heersen en te Oordelen de levenden en de doden. Matth. 25 en Openbaring 19 en 20.

  Trump is wel een wonderlijk man als je hem vergelijkt met de Clintons, Biden en de Obama’s die hem liever vandaag dan morgen van het wereldtoneel willen zien verdwijnen. Trump heeft Israël lief op zijn manier, maar toch?

  Van het evangelie heeft hij maar weinig begrepen, maar slim is hij wel nu hij al die anti-corona stemmers binnen boord heeft gekregen. En dat zijn er niet weinig. Democraten kunnen straks wel eens opnieuw het nakijken hebben!!!

  Jammer dat de VS eigenlijk al 200 jaar geleden een rooms land is geworden waar de Jezuieten oppermachtig hun verdeel en heers tactiek toepassen tot op deze dag.

  Billy Graham een vriend van Paus Joh. Paulus II heeft daar veel schuld aan las ik in zijn Biografie Zoals ik ben. Zijn collega Baptisten waren furieus dat Billy de zegen gaf aan dat presidentschap van JF Kennedy die katholiek was.

  Trump liet zich ook inzegenen door allerlei geestelijken bij zijn inauguratie als President van de VS door de zoon van Billy Graham, Franklin.

  Franklin Graham was één van de zes geestelijken die werd uitgenodigd om tijdens Donald Trumps Inauguratie op 20 januari 2017 uit de Bijbel te lezen en zijn zegen uit te spreken over de nieuwe president.

  Donald Trump die werd ingezegend door…

  1* Franklin Graham Zoon van Billy!
  2* Paula White, eerste vrouwelijke predikant, (welvaartsevangelie)
  3* Rabbijn Marvin de eerste Rabbijn die een gebed uitspreekt sinds 1985.
  4* Bisschop Wayne T. Jackson (welvaartsevangelie)
  5* Rev. Dr. Samuel Rodriguez, president van de National Hispanic Christian Leadership Conference.
  6* RK. Cardinal Timothy Dolan, de Aartsbisschop van New York.

  We weten intussen hoe Paus Franciscus een groot vriend werd van de Islam, hij wast en kust moslims de voeten, noemt hen al jaren zijn broeders, de Koran woord van God, ook al weet hij dat de Koran loochent dat God een Zoon heeft! Psalm 2 en Johannes 3:16 leert wel beter!

  Roomsen en Protestanten kregen met deze Paus de Islam er gratis bij!!! Trump is ook een geziene vriend in S-Arabië. Ingewikkeld hé?

  Ik zou nooit op Trump mijn stem uitbrengen, maar misschien vergis ik me wel. Zie JEFTA in Richteren 11.

  Hoe gaat Trump met vrouwen om? Onze God gebruikt wonderlijke mannen zoals Simson. Hoe ging die met vrouwen om? Lees zijn geschiedenis in boek Richteren.

  1. Bastiaan, Ik kan waarderen hoe je jezelf opstelt en hoe je eindigt. Geen woorden maar daden zingen we vaak. Wel, als je op zijn daden let, dan is het een heel ander plaatje dan wat de Media laten zien. Denk je eens in om als enige in de “gap” te staan, net als Simson, die zijn duizend versloeg met de ezelskaak. Dan moet je je wel heel stoer opstellen en heel sterk staan. Dat doet hij, en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Haast niemand ziet het en verkijkt zich op hoe hij door de media wordt voorgsteld. Hij heeft een “front”, want anders kan het niet.

   Het is zoals je al zei: iedereen doet er alles aan om hem uit Office te krijgen… al vier jaar lang. Toch is er heel veel goeds geschied in die 4 jaar, ondanks de dagelijke tegenwerkingen van alle kanten. T heeft alle wegen (deregulated) geopend voor alle Amerikanen om vrij en gelukkig te kunnen leven, met baan, met goed salaris, en in godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Hij is tegen abortus, voor het Leven, hij steunt de Christenen, zijn regeringstop is Christelijk en t.g.v. alle rassen en vormen van samenleven, en tegen verdrukking. Hij heeft eerlijke rechters aangesteld voor alle rechtbanken, zodat het recht voor de een hetzelfde is als voor de (rijke en machtige) ander. Er was veel onrecht. Toch is men TEGEN TEGEN TEGEN, en de Media is door de rijke wereld top gekocht en stinkend rijk geworden omdat hij dagelijks het onderwerp voor de Nieuwsdienst is. Vraag jezelf eens af waarom? De rijke zien hun rijke leven minder worden, maar de armen verheugen zich. De grootste meerderheid van America, de kleine man, de steunpilaar van de maatschappij, hardwerkend en eerlijk, dat is zijn trouw gevolg. Zij staan 100% en vierkant achter hem, no matter what, zij zijn hem trouw en hebben hem lief. Dat komt omdat hij voor hen vecht, en niet voor Swamp. Hij staat tussen hen en de NWO in. De NWO, met als a.s. hoofd de Anti-Christ. We zien hem al aankomen, met de behandeling van de virus in de wereld. We zijn gewillige volgelingen, we geloven de experts, die steeds zichzelf weer tegenspreken… we nemen zelf waar dat het plezier van de wereld (drank, cafes, gokken en drankwinkels en fast food uitlets, alles mogen, maar de kerken kunnen niet open. Die krijgen zelfs de schuld, net als T zelf!! De zgn. protesterende groepen in de US, die aangevuurd worden door misdadige gangs (B.LM en An.ti.fa) die door een zeker rijk persoon betaald worden om rotzooi te schoppen, dat dit uit het nieuws wordt gehouden, dat de mens bedrogen wordt.. totdat het te laat is. In California gaan stemmen op dat de kerken niet meer open kunnen, en dat de mensen ook thuis geen samenkomsten mogen houden, ja dat idiaal gesproken, niemand meer God zou mogen dienen. Ook in Australia en N-Zeeland worden rare dingen opgedrongen. De NWO is volop bezig hun agenda af te werken, ook in Nederland. De enige die hiertegen in gaat in de US is Trump en daarom wordt hij door een vergrootglas uitverklaard en veroordeeld. Alles wordt in zijn schoenen geschoven. De grote zonden van Biden (Maxi Fraude en landverraad) en Chameleon ultra linkse leven-hatende Harris worden uit het nieuws gelaten en verdoezeld. Biden heeft in 45 jaar niets noemenswaardig uitgevoerd waar men trots op kan zijn, niemand kon dan ook iets noemen toen men hen die vraag vroeg. Hij heeft een vriendelijk gezicht, maar hij is verbonden met de vernietigingsmachine die in beweging wordt gezet zodra T niet herkozen zou worden. Gelukkig weten zijn volgelingen dat
   T op grote schaal zal winnen, De duizenden mensen die langs de wegen hem begroeten met vlaggen en gezang, doet me denken aan Koning David, toen de mensen hem met Koning Saul vergeleken, duizenden tegenover 10 duizenden. Wees niet verbaasd, op 3 november. Alhoewel men doet er nu al alles aan om de verkiezings uitslag zo ver mogelijk uit te stellen op allerlei slinkse manier. Ik weet dat de Here God ons een genade gift heeft gegeven toen T werd aangesteld.
   De Here heeft de juiste man op de juiste plaats. Voor “een tijd zoals deze”. T-2020
   Ga zelf eens na wat T in die 4 jaar heeft uitgevoerd t.g.v. zijn “deplorables”. De USA heeft een goede toekomst, wellicht slechts voor een kleine tijd en dan zal God zelf Zijn Woord verder uitvoeren en zegevieren. Het is tijd om zekerheid voor onze ziel te verkrijgen en om Zijn getuige te zijn. Die tijd wordt ons denk ik nog even vergund. Haast U!

   Nog even, en dan wordt het een andere tijd.

   1. @Johanna Peacock. Dank voor uw duidelijke Ingezonden. U heeft een goed inzicht.
    Ik deel vooral uw visie:

    Nog even, en dan wordt het een andere tijd.”

    Voor mij staat die andere – betere – tijd, bemoedigend beschreven in Psalm 72 – 132 -Jesaja 60 – Zachariah 14 en Openbaring 1 – 5 – 7- 14 – 19 en 21 en 22. Shalom. Bastiaan.

   2. Wat ontzettend duidelijk , eerlijk en waarheidsgetrouw.
    Helaas zijn er maar heel weinig mensen die dit inzicht hebben.
    Bedankt Johanna.

 2. Trump is een typische Amerikaan met positieve verhalen waarin wordt opgeschept. In Amerika houden ze namelijk van mensen die het in zaken gemaakt hebben. Van positief en groot denken. Lees de boeken van Donald Trump, Elon Musk, Steve Jobs, George Busch, etc. Doorgaans over grootse veranderingen. Over een grootse toekomst. Altijd positief. Can Do!
  Trouwens, wie won ook al weer de Nobelprijs voor de vrede (en voerde volop oorlog) met “Yes we can!”? Overigens niemand heeft tot op de dag van vandaag kritiek op die voorbarige grootspraak van St. Obama.
  In Nederland zijn volgens de heersende conventies van het journaille succesvolle zakenlieden verdacht. Vroeger wegens crypto communistisch reflexen zoals het vermeend uitbuiten van de arbeider. Nu omdat ze te wit of te mannelijk zouden zijn.
  Trump doet natuurlijk niet alles goed maar wat denkt Hans van onze regering, of de EU? Als we toch vergelijken, vergelijk dan de US met de EU. Dan doet Trump het zo slecht nog niet… Al helemaal niet als het gaat om zijn politiek wat betreft abortus, Israël, anti globalisme, non militaire interventie, tegengaan illegaliteit en bescherming soevereiniteit en christelijke waarden. Dat Trump het in 2016 zou worden was duidelijk en slechts verrassend voor de linkse of links volgende bevooroordeelde media. En voor 2020 staan de kansen ook nog steeds erg goed met Democraten die alleen maar een anti-Trump agenda hebben.
  Nederlandse en andere Europese media proberen de bevolking een beeld van een “incapabele” Trump op te dringen. Zie je per ongeluk dit vertroebelde beeld van de linkse media voorbijkomen, dan weet je dat de werkelijkheid precies andersom is. Trump lijkt mij een van de meest geschikte presidenten van na WO2.

  1. Het Coronavirus kwam toch ook in de VS.
   Wij hebben de beste doktoren en medicijnen zei Tromp. Allemaal aan het werk , het is maar een griepje. Inmiddels ruim 165.000 doden

 3. @ Kees
  Hoeveel inwoners heeft de VS, Kees? En als je dat weet vergelijk dat dodenaantal in de VS dan eens met de 9000 doden (zegt men) in ons land…

 4. Trump, is (inzake covid-19) ook bewust op het foute been gezet, door vermeende deskundigen, ondermeer vanuit de WHO ….
  |
  NB > z’n gesprek met Jezus, is niet_echt oneerbiedig, maar z’n verslag over dat gesprek, is uiterst slordig ….

 5. God heeft niet gezegd, dat Trump “gekozen” zal worden -( er gebeurden te`veel rare dingen bij ’t stemmen plus tellen )- maar dus wel, dat Trump ‘r #vier jaar bij zou krijgen !? — doch de zaak is nu onder het hoog`gerechtshof ….

 6. de Bananen_Republiek *USA*, is een politiek wespen`nest, wat velen van ons hier, emotioneel bezigt — sinds 1982, is door mij voorzegd, dat [A] : er daar een burger`oorlog zal uitbreken, en [B] : deze (voordien leiding`gevende) natie, UITeen gaat vallen — met als resultaat : minder oorlogen !?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *