Beetje krankrossem

De historicus Maarten van Rossem is doorgaans een wat gezellige, nurkse mopperpot. Ik houd daar wel van, hoewel het op de lange duur wel wat gaat vervelen. Nu ben ik al een tijdje in de gelukkige omstandigheid televisieloos te zijn. Dat scheelt veel kostbare tijd. Kranten lees ik wel heel graag en veel. En zo stuitte ik op een zonnige maandagmorgen in Trouw op een wonderlijk bericht over de tv-quiz ‘De slimste mens’. Trouw vermeldt dat die quiz een overzichtelijk programma is. Maarten van Rossem is juryvoorzitter en tevens het enige jurylid. Het programma is op het ogenblik een kijkcijfersucces. Philip Freriks stelt op een vriendelijke wijze de vragen aan de kandidaat slimsten. In het programma van vorige week luidde een van de vragen: wat is de naam van het tweede boek van het Oude Testament. Alle drie deelnemers moesten het antwoord (Exodus) schuldig blijven. Op dat moment nam de juryvoorzitter het woord, beter gezegd hij ging los. Hij noemde het Oude Testament ‘totaal krankjorum, gewelddadig en idioot.’

Ik weet niet precies wat me het meest schokte in dit korte bericht. Het schelden van de emeritus professor, of de onkunde van de deelnemers aan de quiz voor de slimste mens. Ik denk dat ik het meest geraakt werd door de onkunde van de drie kandidaten. Het was natuurlijk wel een wonderlijke uitval van Van Rossum. Schelden lijkt me niet echt een wetenschappelijk bedrijf. Toch wordt hij kennelijk nog geraakt door de Bijbel. De drie bijna slimsten lijken geheel van de Bijbel en en het christelijk geloof vervreemd. De nieuwe totaal geseculariseerde generatie. Schokkend dat in recordtijd alle bijbelkennis teloor is gegaan.

Niet (meer) geloven lijkt op den duur te veranderen in vijandschap tegen het christelijk geloof en tegen het Jodendom natuurlijk. Wat te doen? Terug schelden lijkt me geen goed idee. Zelf met ijver de Bijbel (blijven) bestuderen is een betere reactie. Daarnaast zullen we ons als christenen ernstig moeten bezinnen op onze positie in de samenleving en op onze verhouding tot de samenleving. Joods christelijke wortels is iets uit het verleden. Onze positie gaat meer en meer lijken op die van de christenen in de eerste twee eeuwen, waarin met onbegrip en afschuw gekeken werd naar die vreemde exotische godsdienst. Gelukkig wordt er nu in arena’s vooral gevoetbald. Maar dat we als christenen, met onze ‘vreemde ideeën’ nog lang met rust gelaten zullen worden lijkt niet aannemelijk. In heel veel landen hoort vervolging er allang bij.

3 thoughts on “Beetje krankrossem

 1. Krijn verwart pose met werkelijkheid. Hoezo is Van Rossum een ‘wat gezellige, nurkse mopperpot’. Achter de façade schuilt een hardcore atheïst die geen gelegenheid (ook een quizvraag niet) onbenut laat om antigodsdienstige uitspraken te doen en heel vilein Israël aan te vallen. Bijvoorbeeld door te stellen dat het met de islam wel meevalt, maar dat het “expansieve Israël” veel gevaarlijker is.
  Krijn denkt dat van Rossum nog geraakt wordt door de Bijbel (Is dat wel zo?) en vindt dat min of meer positief. Daarmee peilt Krijn niet het werkelijke probleem: mensen als Van Rossum, vermomd als gezellige, nurkse mopperpot, hebben hun tienduizenden verslagen. En wij? We stonden erbij en keken ernaar en misschien lachten we wat mee om deze schertsfiguur. Ondertussen werd door Van Rossum en kompanen de haat tegen de Bijbel, het volk van de Bijbel en de God van de Bijbel ingedruppeld…

 2. Het verbaast mij eigenlijk niets dat deelnemers in het programma van Philip Freriks: De Slimste Mens, de vraag niet konden beantwoorden: wat is de naam van het tweede boek van het Oude Testament. Alle drie deelnemers moesten het antwoord Exodus schuldig blijven.

  Als je die vraag in kerken en evangelische gemeenten stelt zullen ook velen het antwoord schuldig blijven.

  Het Oude Testament wordt uitsluitend grondig gelezen door gelovigen die Israël en het Joodse Volk een warm hart toedragen.

  In de tijd van Luther waren er al geestdrijvers in gemeenten die niet alleen het Oude maar ook het Nw. Testament terzijde schoven. Deze Antinomianen = Tegenwettelijken beriepen zich liever op de Geest. Luther keerde zich fel tegen hen en schreef: Ik zal uw geest op de snoet slaan.

  Figuren als Benny Hinn deden hetzelfde zag ik in een Video een massa rally…Hij gooide zo zijn Bijbel weg en beriep zich ook op de Geest. Valse predikers, wolven in schaapskleren noemt Paulus hen. Handelingen 20.

  Jammer dat tot op deze dag, voor de van Rossems en meerderheid van Christenen en helaas ook het Joodse Volk, de Bijbel, in en buiten Israël nog steeds een gesloten Boek is.

  Ik kan geen dag zonder. Vanmorgen Psalm 1 t/m 10 gelezen en zag een betere wereld dan de verwarde wereld van Corona van onze tijd.

  De programma’s van de van Rossems werden altijd goed bekeken. Ze hadden gedrieën toch steeds eerbied in kerken voor Onze Lieve Heer zoals ze hem noemden. Ook door mij.

  Maarten was altijd in zijn element en bekeek als historicus de steden vanuit zijn specialiteit, Geschiedenis, Sis zijn zus als Kunsthistorica en Vincent zijn broer is expert op het gebied van Architectuur. Ze konden toch vaak profetisch uit de hoek komen en vertelden zaken die ik in de kerk nooit gehoord had.

  Laten we bidden voor de van Rossems dat hun Verstand Geopend wordt net als Jeshua deed bij zijn discipelen.

  Lucas 24:45 Toen OPENDE Hij hun VERSTAND, zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zeide tot hen [Zijn discipelen]: Aldus staat er geschreven, dat de Masjiach moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden Bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, IK doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met Kracht uit den hoge. SHALOM!

 3. De man is belast met een verkeerde geest. Hij is erg consequent in het negatieve en heeft nog nooit iets positiefs in dat programma gezegd. Zijn houding in de stoel zegt al genoeg: onderuitgezakt, in het zwart en met een gore baard. Negatiever kan niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *