Oer-simpel

Om christenen ertoe te bewegen de evolutietheorie te aanvaarden, is wel aangevoerd dat de tekst van Genesis bedoeld zou zijn als een uitleg op een niveau dat wij nog kunnen begrijpen. Wat er eigenlijk gebeurd is, is zo complex dat God als het ware op Zijn knieën is gaan zitten en het verhaal op sterk vereenvoudigde wijze heeft weergegeven. ‘Accommodatie’ heet dat in kindertaal. Calvijn zou daar zo’n beetje de uitvinder van zijn. Inderdaad kom je die gedachte bij Calvijn wel tegen. Het is alleen de vraag of hij die ‘theorie’ zo zou hebben toegepast als nu gebeurt om de evolutietheorie aanvaardbaarder te maken.

Onlangs verscheen er echter een kinderboek over de wording van het leven en van de verscheidenheid daarvan, geheel in de lijn van de evolutietheorie. Dat is vreemd. Het verslag in Genesis was toch nodig omdat de werkelijke geschiedenis te ingewikkeld was om zomaar aan mensen te vertellen, laat staan aan kinderen? Blijkbaar klopt er er iets niet met de gedachte van de accommodatie. Het was wel degelijk heel goed mogelijk om in kindertaal gewoon het gebeuren in termen van evolutie uit te leggen. Dat blijkt nu uit het boek Oer.

Maar waarom heeft God dan die andere manier van uitleggen gebruikt, terwijl Hij wist dat Hij het net zo goed rechtstreeks had kunnen vertellen, zoals het werkelijk gebeurd is? Waarom die tekst die de argeloze lezer voortdurend op het verkeerde been zet? Want het is toch geen wonder dat christenen en Joden de eeuwen door op basis van die tekst hebben aangenomen dat het menselijk geslacht begonnen is met letterlijk twee mensen, die Adam en Eva heetten? Evenzo hebben christenen altijd gemeend dat er geen dood was voordat de zogenaamde ‘zondeval’ had plaatsgevonden, en begrijpelijk met zo’n tekst in Genesis. Waarom heeft God toch zoveel misverstand geschapen door die Bijbeltekst?

Nu Oer er is moeten al die oude kinderbijbels maar gauw van de markt gehaald worden, want dan kunnen kinderen tenminste gevrijwaard worden van al die rare misverstanden die door de Bijbeltekst zijn opgeroepen. Zij kunnen nu in hun eigen taal kennis nemen van de manier waarop het leven zich ontwikkeld heeft en niet meer in de war gebracht worden door die oude verhalen van Adam en Eva en die slang en zo. Nu is het wachten nog op een nieuwe vertelling voor de volwassenen zodat ook zij dat vreemde Genesisverhaal kunnen inwisselen voor een ‘ongeaccomodeerde’ en toch goed te begrijpen uitleg van wat er gebeurd is bij de schepping.

Maar het blijft kriebelen dat God zo’n rare en ogenschijnlijk onnodige omweg gemaakt heeft bij het openbaren van het scheppingsgebeuren in de Bijbel. Als het evolutieverhaal zo simpel is dat je het aan een kind kan uitleggen, waarom heeft Hij dat dan niet gedaan? De eenvoudigste verklaring zou natuurlijk zijn dat het misschien toch geen omweg is en dat de beschrijving van Genesis gewoon wel klopt.

Een weerlegging van het gebruik van de notie van accommodatie kom je weinig tegen in de inmiddels aardig gegroeide lijst van boeken voor en tegen de acceptatie van de evolutietheorie door christenen. Toch is het een serieus probleem. Het verschijnen van het kinderboek Oer heeft dat, ongetwijfeld onbedoeld, duidelijk gemaakt. De auteurs nemen overigens wel een hele verantwoording op zich door kinderen een theorie als feit te presenteren terwijl daar nog volop controverse onder christenen over is. Zij kunnen de theologische consequenties van de evolutietheorie nog lang niet doorgronden en vallen dus gemakkelijk voor deze eenvoudige en aansprekende vertelling. Dat is wel erg makkelijk gescoord.

5 thoughts on “Oer-simpel

 1. Waarom hebben gelovigen toch zoveel moeite met Genesis 1 t/m 3…In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.

  Als vierjarige op de zondagsschool werd deze tekst met behulp van platen [flanelbord] mij duidelijk gemaakt door de juf. Ik ben de schoonheid van deze geschiedenis nooit vergeten. Als je daar het armzalige ingewikkelde verhaal van de evolutie-theorie naast legt verdwijnt alle verwondering.

  Charles Robert DARWIN [1809 – 1882) vertelt een heel ander, bizar verhaal las ik in –
  DE BIOGRAFIE – ADRIAN DESMOND & JAMES MOORE. Vertaling Henk Moerdijk – Tweede druk
  2009. 900 blz. Voor – en tegenstanders komen ruim aan het woord!

  In wat voor wereld werd Darwin volwassen? Wie waren zijn tijdgenoten? Darwin, werd geboren tijdens de Franse Revolutie waar God dood werd verklaard, en de Bijbel een verboden boek was, vooral tijdens het schrikbewind 1793-1795. De Jezuïeten, al eeuwenlang vijanden van
  de Bijbel, plaatsten dit Boek der boek op Index verboden boeken Concilie vanaf 1563 tot 1967] waren verheugd en lachten in hun vuistje.

  Darwin wilde als predikant al Genesis het Boek van de Schepping verenigen met Geologie. Blz.573.

  Opvallend dat hij zijn boek der soorten vaak een VERVLOEKT BOEK noemde! Blz. 576. Darwin die na zijn 40-ste Atheïst werd, was verbaasd dat Nederland een van de eerste landen was waar een vertaling van De Origin Of Species verkrijgbaar was. Details Blz. 11.

  Charles Darwin kreeg felle kritiek van gelovige criticasters te horen: U spreekt over natuurlijke selectie – Wie was dan de Selecteur? Daarover had hij niet gesproken in zijn onderzoek. Darwin wilde in tegenstelling tot Marx de wetenschap veranderen door een Geweldloze Coup.

  Dat Darwin en zijn kompanen vragen stelden over het ontstaan der soorten en onderzoek wilden doen daar is niets mis mee!!! Bijbel en Wetenschap zijn geen vijanden maar vullen elkaar aan. Dat blijkt dan ook wel…

  Lees liever naast de Bijbel de boeken Velikovsky, Albert Einstein, Blaise Pascal, CS. Lewis. Ook het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel‘, van bioloog Ben Hobrink is een geweldige eye-opener die aantoont dat de Bijbel NIET in strijd is met de wetenschap. Hobrink toont zelfs aan dat de Bijbel heel wat informatie bevat die pas duizenden jaren later door de wetenschap ontdekt is.

  Charles Darwin die geloofde dat we van de apen afstammen, werd na zijn dood bijgezet in de Westminster Abbey? Helaas, Ja. Geen van de grote Kranten, Kerken en Wetenschappers in zijn tijd zag een godsdienstig bezwaar. Integendeel: De uitvaartdienst in de Abbey MOEST toen al een duidelijk teken worden van Verzoening en Wetenschap. Ook nu wordt onze kinderen deze omstreden evolutie THEORIE door de strot geduwd.

  Nu in 2020 zien we diezelfde leugen-achtige, schijneenheid tussen Kerken, Religies en Wetenschap: Hoe kon het dat Rooms & Anglicaans samen met Wetenschappers, Media en Politiek bijeen kwamen toen in de Abbey en eens waren in hun bewondering van Darwin en zijn Evolutietheorie hoewel daarmee God van Zijn Eer beroofd werd. Genesis 1-3 en Job 38 t/m 42.

  1. Maar niet alleen kinderen, maar ook ouderen. De EO-resenties waren en zijn heel lovend over dit boek. VERSCHRIKKELIJK.

 2. Zou het echt zo zijn dat wil je als atheïst tot geloof komen (want in tegenstelling tot wat de auteur beweert, is het boek niet geschreven voor gelovigen, maar voor niet-gelovigen) dat je eerst de horde van de schepping in 6 dagen moet nemen, voordat je daadwerkelijk tot geloof kunt komen?

  De auteur van het artikel vindt evolutie een serieus probleem. Maar waarom dan? Wie heeft de auteur geleerd waarom hij genesis 1 t/m3 letterlijk moet lezen? Het is een joods boek, maar over het algemeen maken de religieuze joden zich totaal niet druk over een schepping in miljarden jaren. waarom de auteur dan wel?

  Heeft de auteur ook het boek “En de aarde bracht voort” gelezen? En eens een paar interviews met Cees Dekker gelezen of bekeken?

  En dan is er nog waar het boekje over gaat. Niet over evolutietheorie en natuurlijke selectie, maar over een scheppende God. Ik vraag me zelfs af of de auteur van dit stuk het boek zelf wel heeft gelezen.

 3. Even extra info

  ‘Het geheime dagboek van topnert tygo’ is een kinderboek van Corien oranje en kees dekker.

  Oer is meen ik meer een tienerboek/jong volwassen?

  Oer heb ik niet gelezen. Het boek van Tygo is wel interessant. Zet mij als volwassene wel aan het denken. Maar ik twijfel nog of ik mijn kids het zou laten lezen. In ieder geval hebben we daarna een goed gesprek. De uitleg van de volwassenen is iets te vaak: ‘omdat dat bewezen is’ en dat klopt bij heel veel dingen. Maar toch mis ik bij sommige delen toch de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en twijfel die je juist nodig hebt om meer kennis op te doen. Immers, evolutie binnen soorten is duidelijk bewezen, maar tussen verschillende soorten is toch echt nog een heel groot onbekend terrein. En ik hou er niet van om kinderen te zeggen dat iets zo is, terwijl het bewijs er nog niet overduidelijk is. Dan wordt het bijna indoctrinatie, want kinderen nemen alles aan wat je zegt. Wat ik als intellectueel mens, ouder en christen wil is dat mijn kinderen een gezond kritische houding leren. En als je kennis op wilt doen is dat ook de basis van een wetenschappelijke houding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *