Afrika en de toekomst van de kerk

Gisteren verscheen op deze website een artikel over de gevolgen van de krimp van de wereldbevolking. Een van de grote veranderingen in de toekomst is dat veel landen in de wereld, waaronder Europese landen, in toenemende mate afhankelijk zullen zijn van arbeidsmigranten om de vergrijzing en de krimp van de bevolking op te vangen. Wat betekent dit voor de kerk in de wereld en voor ons in West-Europa?

Het onderzoek naar het verloop van de wereldbevolking, gepubliceerd in the Lancet is fascinerend te noemen. De veranderingen die in de komende decennia verwacht worden op het gebied van bevolkingsaantallen, zullen ons allemaal raken. Maar een van de grootste veranderingen zal toch de positie van Afrika zijn.

In 2016 had Afrika een aandeel van 17% in de wereldbevolking. De verwachting is dat dit voor het einde van de eeuw zal stijgen tot 40%. Afrika ten Zuiden van de Sahara is de enige regio waarvan verwacht wordt dat de bevolking aan het einde van deze eeuw nog steeds zal groeien. Andere landen die door vergaande vergrijzing en teruggang van bevolkingsaantallen een tekort aan arbeidskrachten hebben, zullen uiteindelijk uitkomen bij Afrika. Migranten uit dit continent zullen misschien wel de drijvende kracht worden voor de economieën van de toekomst.

Afrika ten Zuiden van de Sahara is grotendeels christelijk. Daardoor groeit niet alleen de bevolking, maar ook de kerk harder dan waar dan ook. Dit biedt perspectief voor Europese landen, waar niet alleen de bevolking vergrijst, maar ook de kerk. Nu zie je al dat Afrikaanse christenen in Europa kerken planten en leiden, niet alleen migrantenkerken, maar ook autochtone kerken. Een nieuwe golf Afrikaanse migranten zou kunnen betekenen dat de kerk in het Westen nieuw leven ingeblazen gaat worden. En niet alleen in het Westen. Steeds meer landen zullen afhankelijk worden van arbeidsmigranten. De Afrikaanse kerk zou de wereld tot grote zegen kunnen zijn.

Maar er woedt een strijd in Afrika. Het Noordelijke deel van Afrika is grotendeels Islamitisch. En op de breuklijn tussen Noord en Zuid, krijgen christenen het steeds moeilijker. Rebellen en terroristen, bewapend door groepen als ISIS, zorgen voor een ongekende golf van geweld. In Nigeria wordt zelfs gevreesd voor genocide. Dit land is voor ongeveer de helft christelijk en de helft Islamitisch. De christenen die in het overwegend Islamitische Noorden wonen, krijgen steeds vaker te maken met moordpartijen van Boko Haram en de Fulani-herders. Er is duidelijk een plan om Nigeria te Islamiseren. En juist Nigeria wordt volgens de verwachtingen het land met de op een na grootste bevolking op aarde. Welke kant het opgaat in Afrika zal wel eens een veel grotere invloed op de wereldkerk kunnen hebben dan eerder gedacht.

Afrika heeft al eerder in de kerkgeschiedenis een leidende rol gespeeld in de wereldkerk. Het kan goed dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren. Laten we bidden voor de kerk in Afrika, in het bijzonder voor de landen waar christenen leven onder de dreiging van Islam. En laten we ook als kerken bouwen aan relaties met Afrikaanse christenen. We hebben elkaar nodig, nu en straks.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *