Verbod op anders denken

J.K. Rowling, de schrijfster van de bekende Harry Potter serie over een tovenaarsleerling, ligt in Engeland zwaar onder vuur en die ‘heksenjacht’ wordt zelfs in Nederland voortgezet. Rowling had de euvele moed kritiek te uiten op de uitbreiding in de genderwet, die inhoudt dat een man die zegt zich vrouw te voelen, zondermeer als zodanig erkend moet worden, en vice versa, zonder deskundig onderzoek. Iemands identiteit wordt volledig losgekoppeld van iemands biologische sekse. Ook in andere westerse landen als Nederland en de VS speelt dit onderwerp.

Rowling, zelf ooit het slachtoffer van seksueel geweld, ziet hierin terecht een bedreiging voor de positie van vrouwen. Zij ontkent niet het probleem van genderdysforie noch de mogelijkheid van transgenderidentiteit, maar stelt wel ter discussie dat iemand met alle uiterlijke kenmerken van een man, als vrouw erkend en behandeld moet worden.

Rowling wordt rabiaat aangevallen op de sociale media, uitgescholden voor transfoob, haatzaaier en erger. Ze wordt ‘sociaal verbannen’. Het getuigt van moed dat zij bij haar goed onderbouwde standpunt blijft. Het gaat dan ook om een heel fundamentele zaak.

Rowling is niet de enige vrouw die in de problemen raakt over dit onderwerp. In de VS werd Julia Beck, een lesbienne, uit haar positie van voorzitter van een LHGTB-commissie van de stad Baltimore gezet op grond van ‘transfobie’. Haar doodzonde? Zij stelt dat alleen biologische vrouwen lesbisch kunnen zijn. Er zijn mannen in de VS die verklaren vrouw te zijn en zich vervolgens identificeren als lesbisch. Hoe je ook aankijkt tegen homoseksualiteit, het is begrijpelijk dat lesbiennes dit kunnen ervaren als aanval op hun identiteit.

Op 28 januari beargumenteerde juriste Caroline Franssen in een opinieartikel in Trouw dat de voorgestelde aanpassing van de wet op genderidentiteit de veiligheid van vrouwen in gevaar brengt. Ook zij werd onredelijk fel aangevallen en ‘transfobe retoriek’ verweten. De ‘correcte antwoorden’ staan van tevoren vast, al is er geen goede wetenschappelijke onderbouwing. Kritische vragen zijn verboden als ‘verkeerd denken’. We zijn overgeleverd aan de tirannie van de genderideologie.

Deze wetgeving nodigt uit tot misbruik. In het Verenigd Koninkrijk wordt een toename van zelfverklaarde transgenders onder mannelijke gevangenen geconstateerd. Als vrouw kunnen zij aanspraak maken op privileges en overplaatsing naar een vrouwengevangenis, terwijl zij biologisch totaal mannelijk blijven. Is dit eerlijk tegenover vrouwelijke gevangenen?

In de VS lopen rechtszaken in verband met jongens die als transgender deel willen nemen aan meisjessportcompetities. En wat te denken van toegang tot vrouwenruimtes? De vele misbruikschandalen van de afgelopen jaren, ook in de sport, bewijzen dat meisjes reden hebben zich kwetsbaar te voelen.

In de genderideologie is geen enkele ruimte voor gewetensvrijheid. Deze ideologie wordt ons nu door ‘correct-denkende beleidsmakers’ dwingend opgelegd. Zo’n ingrijpende en fundamentele verandering in de samenleving rechtvaardigt toch minstens een maatschappelijk debat. Maar zo’n openlijke discussie wordt a priori als ‘transfoob’ en ‘haatzaaiend’ uitgesloten en gecriminaliseerd. Anders-denken wordt niet langer getolereerd.


5 thoughts on “Verbod op anders denken

 1. “Anders-denken wordt niet langer getolereerd.” Deze deur staat wel heel erg wijd open en hoedt dus niet ingetrapt te worden. Misschien kan de auteur zich eens verdiepen in de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen.
  Wie weet komt hij dan uit bij de constatering dat (om maar dicht bij huis te blijven) christenen alsmaar meegebogen zijn met de afbraak van christelijke waarden en nog steeds meebuigen, bang als ze zijn om voor ouderwets, conservatief, of voor lijdend aan een of andere fobie uitgemaakt te worden.
  En ja, op een dag worden we dan wakker en staat ons vertrouwde (en toevertrouwde) huis leeg. En zij die het dan in bezit zullen nemen zijn niet zo super tolerant en meegaand als die slappe feel good christenen.

  1. Er lijkt nu al geen weg terug meer te zijn. Het web rond een Bijbels geluid wordt heel langzaam maar ook heel zeker gesloten…

 2. Dit is echt een bijzondere site. Hier kun je een stuk tegen komen over verbod op anders denken, terwijl elke onderbouwde, maar kennelijk onwelgevallige reactie subiet verwijderd wordt. Hoe geloof-waardig ben je dan nog?

 3. Ik moet door het stof. Wat ik hierboven schreef is NIET WAAR. Door een of andere oorzaak zag ik al mijn reacties niet meer. Vandaag weer wel. Hoe dat kan weet ik niet. In ieder geval was de reactie hierboven onterecht en … ook wel erg voorbarig. Sorry.

 4. Wat een mooie Website en reacties:

  Ik heb ontdekt door Bijbelvertalingen met elkaar te vergelijken dat alleen de Statenvertaling 1977 en de NBG-51 en The King James vertaling nu tot de meest betrouwbare vertalingen behoren.

  Jammer dat veel christenen nu nog de NBV de nieuwe Bijbelvertaling lezen waaruit hele teksten verdwenen en woorden een andere betekenis kregen.

  Prof. Karel Deurloo en Ds. Nico Ter Linden schreven hierover een boek: Het luistert nauw. Ze laten geen spaan heel van die NBV 2004.

  Over het werkwoord DENKEN las ik de volgende verzen in de NBG-51…

  Hebreeën 4:12 (NBG51) Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

  Kolossenzen 2:18 (NBG51)
  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk DENKEN.

  Psalmen 42:5 (NBG51)
  Hieraan wil ik DENKEN en mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang – een feestvierende menigte.

  Onze trouwtekst luidde: Romeinen 12:2 (NBG51)
  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw DENKEN, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *