Een hoeksteen kan een afgod worden

Er wordt veel gediscussieerd over een bijbelse visie op homoseksualiteit. Soms zijn we daar zo druk mee, dat we uit het oog verliezen dat onze broeders en zusters met homoseksuele gevoelens ons veel te leren hebben.

Christen homo’s worden vaak in twee groepen ingedeeld, kant A en kant B. Kant A betreft christenen met homoseksuele gevoelens die geloven dat het Bijbels gezien geen probleem is om homoseksuele relaties aan te gaan. Aan kant B vind je hen die geloven in een traditionele bijbelse seksuele ethiek en daarom in de meeste gevallen kiezen voor het celibaat, al zijn er ook die een heteroseksueel huwelijk aangaan.

Op Engelstalige sociale media hebben deze kant B homo’s een plek gevonden om elkaar over grenzen heen te ontmoeten en samen hun posities te bepalen op grond van de Bijbel. De gesprekken die daar gevoerd worden zijn zeer boeiend en leerzaam, ook voor niet-homo’s. Mensen die anders zijn, zien zwakheden in het kerksysteem waar de meesten nooit tegenaan lopen. Met hun inzichten kan de kerk haar voordeel doen.

Een van die dingen is een zekere verafgoding van huwelijk en gezin. Het gezin is misschien de hoeksteen van de samenleving, maar de kerk heeft een andere Hoeksteen. De geestelijke verbondenheid in het ‘huisgezin van God’ is fundamenteler dan de bloedband.

Het celibaat werd in het Nieuwe Testament en door de kerkgeschiedenis heen gezien als een waardevolle manier van leven. Jezus en Paulus waren ongetrouwd en Paulus moedigde anderen aan om daar ook voor te kiezen. De mannen en vrouwen die als zendeling het evangelie over de wereld verspreidden waren (en zijn) vaak ongetrouwd. En denk aan mensen zoals John Stott die de kerk dienden zonder te trouwen.

Toch hebben wij een kerkcultuur gecreëerd waar een gelukkig huwelijk als het hoogste goed gezien wordt om op aarde na te streven en waar kerkelijke activiteiten zich vooral richten op de behoeftes van gezinnen.

De broeders en zusters aan kant B dagen ons uit om verder te kijken dan een huisje-boompje-beestje christendom. Christus volgen betekent voor hen het opgeven van veel dromen en verlangens. Omdat Jezus dat waard is. Voor hen en andere medepelgrims die niet in het traditionele plaatje passen, moet geborgenheid te vinden zijn in het gezin van God.

Commentaar op “Een hoeksteen kan een afgod worden

  1. Ik heb moeite met het begrip “christen homo”
    Onze identiteit ligt m.i. allereerst in het Christen zijn en niet in onze seksuele oriëntatie
    Ik lees overigens nooit iets over “christen hetero’s “
    Advies; “Christen met (ongewenste) homofile/homoseksuele gevoelens
    In het Engels; (unwanted) same sex attraction

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *