Profetische miskleun

Het COVID19 virus is op vele manieren bestreden. Sommige methodes waren effectiever dan andere. Maar de profetische woorden en bezweringen van de welvaartsprofeten vormden wel de meest bizarre aanpak. En het resultaat? Nul! Dat was zo duidelijk, dat zelfs enkelen in de profetische beweging zich achter de oren krabden. Waarom kwam geen enkele voorspelling van een spoedig verdwijnen van het virus uit? Wie denkt dat dit zou leiden tot erkenning dat het valse profetieën waren, die heeft niets van de geschiedenis van valse profeten en sekteleiders geleerd.

‘Elijah List’, de populaire website van de profetische beweging, publiceerde op 16 juni een uitleg van die profetische miskleun. Johnny Enlow, één van de grote namen onder de profeten in de VS, geeft toe dat de omslag, die ze eerst met Pasen, toen per 30 april en vervolgens voor Pinksteren voorspeld hadden, niet zichtbaar geworden was. Maar daarmee houdt de eerlijkheid van Enlow op. Die profetieën zijn wel degelijk vervuld, beweert hij. Alleen heeft het argeloze volk het niet opgemerkt. Hij trekt een vergelijking met Johannes de Doper, die Jezus eerst als Messias aanwees, maar later twijfelde, omdat vervullingen van profetieën vaak niet direct duidelijk te zien zijn. Pasen en Pinksteren gelden in dit ‘speciale’ jaar voor het hele jaar, orakelt Enlow. Dus die profetieën kunnen nog heel 2020 vervuld worden.

Zo lust ik er nog wel een paar! Deze ‘profeten’ hadden juist heel precieze data en uitkomsten geprofeteerd! Dat beseft Enlow ook en daarom grijpt hij naar het geijkte excuus van valse profeten, namelijk dat er wel degelijk iets is gebeurd op die data, maar dan in de geestelijke sfeer: “Enige demonische kracht van het COVID19/Corona virus werd verbroken op 30 april.”

Geestelijke sferen vormen een handig excuus, want die onttrekken zich aan menselijke waarneming en vormen daarom een vrij speelveld voor de fantasie van valse profeten. Deze strategie werd gebruikt door de voorlopers van de Zevende Dag Adventisten na hun vergeefse wachten op de komst van Christus in 1844. Het was ook de uitvlucht van de Jehovah’s Getuigen na hun valse voorspellingen van de wederkomst.

Tot slot komt Johnny Enlow tot de ongelooflijke conclusie: ‘Believe his prophets and you will prosper’, 2 Kron. 20:20. Hij bedoelt daarmee valse profeten als zichzelf.

Ik zou zeggen: vertrouw Gods Woord, dat ons waarschuwt voor deze valse profeten.

Zie voor details: Elijah List

3 thoughts on “Profetische miskleun

  1. Een profeet is pas echt als zijn woord uitkomt zoals hij heeft gezegd. Indien niet is hij een vals profeet en heeft de Heere niet door hem gesproken

  2. Deze zelfbenoemde “profeten” zijn een gruwel in Gods ogen. Trouwens een echte profetie is heel wat anders
    dan alleen “de toekomst voorspellen”. Aangezien de meeste christenen dat niet door hebben blijven deze splijtzwammen zich handhaven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *